Dæksgast med interesse for dykning til MCM DNK .


Dæksgast med interesse for dykning til MCM DNK

Har du lyst til et attraktivt og meningsfuldt job på en imødekommende arbejdsplads, hvor der også er plads til familie - Er du fysisk stærk og har interesse for dykning, så er jobbet som dæksgast ved MCM DNK noget for dig!
Om os
MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, hjemhørende i Frederikshavn.

MCM DNK’s primære opgave er at være klar til at sikre adgangen gennem stræder, og havneanløb, i tilfælde af en minetrussel, både nationalt såvel som internationalt. Derudover deltager vi i fjernelse af gammelt ammunition og miner, som primært er rester fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Divisionen assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 medarbejdere og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner med sonarer, minerydningsskibe med avancerede undervandsrobotter, minedykkere, samt container moduler der placeres på støtteplatforme i operationsområdet.

MCM DNK tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, hvor personellet i høj grad inddrages i opgaveløsningen. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesteplanlægningen, som levner plads til familieliv, personlig udvikling og uddannelse.

Vores mission:
MCM Danmark skal, frem til den endelige implementering af ny side scan sonar, vedligeholde og udvikle det nuværende koncept og kompetencer for fortsat at kunne imødegå en minetrussel og sikre Danmarks interesser, under havoverfladen, regionalt såvel som globalt.
Vores værdier:
Dedikerede
Vores medarbejdere er stolte over at tage ansvar for divisionens opgaver og fællesskab.
Fleksibel:
MCM DNK er en attraktiv og imødekommende arbejdsplads i kraft af en dynamisk tilgang til personel, opgaver og de gældende forhold.
Troværdig:
MCM DNK opererer effektivt og professionelt for at skabe resultater.
Om stillingen
Stillingen er en skråstregs funktion, hvor du indledningsvis vil fungere som dæksgast, frem til start på minedykker uddannelsen i 2022, vil du indgå i MCM DNK dykkerteam som fartøjsfører/lineholder. Efter endt uddannelse som minedykker i 2022, vil du indgå fuldt ud i MCM DNK minedykkerhold ved siden af tjenesten som dæksgast.

Som minedykker indgår du i divisionens dykkerteam med henblik på at løse opgaver indenfor minerydning til søs, herunder identifikation og bortsprængning af miner og ammunition. Opgaver der primært udføres fra en større moderplatform, men i perioder specielt i.fm. træning og uddannelse også fra land eller fra divisionens mindre skibe. Dykkerteamet kan operere både sammen med MCM DNKs øvrige sejlende enheder, men kan også udsendes selvstændigt.

Som dæksgast tager du del i den daglige drift og vedligehold af divisionens skibe og udstyr, og dit arbejdsområde er primært relateret divisionens MCM-udstyr, dæksmateriel, bro-udstyr mv. De specifikke opgaver tildeles i forhold til dine interesser og baggrund. Som dæksgast vil du tage del i minerydningsoperationen, herunder operere med sonarer eller undervandsrobot, tage brovagter, udføre vagttjeneste mv.

Jobbet vil være fordelt på både daglig tjeneste og vagt i basehavn, samt sejlads med MCM DNKs skibe eller andre skibe, der anvendes som moderplatform.

Uddannelsen som minedykker foregår i København og Kongsøre og tager 4-5 måneder, der er forventet start på næste hold primo 2022. Før uddannelsesstart vil der være en optagelsesprøve, med fokus på fysik og dine evner i vand.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en specialtjeneste, der er unik for Søværnet.
Vi kan tilbyde dig en uddannelse som minedykker, hvorefter du kommer tilbage til enheden og vil funger som minedykker og dæksgast.
Vi kan tilbyde et meget alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker.
Om dig
Du er allerede minedykker eller du har lyst til at blive minedykker, og er parat til at levere den nødvendige indsats for at gennemføre den krævende uddannelse.

Du er selvstændig, energisk og engageret. Du vil have indflydelse på, hvorledes dine opgaver løses, og også i mange tilfælde få mulighed for at udføre opgaverne på egen hånd.
Du er en holdspiller, der levere solide resultater, og tilbyder til gengæld en høj grad af frihed under ansvar og fleksibilitet i tjenesten.

Du er parat til at deltage i sejlads, ligesom du er afklaret med daglig tjeneste og vagt i Frederikshavn i perioder.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Torben Christensen, 2E-MCM-ADB, telefon 30 16 95 13. Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 26. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 46 - 48.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.10.2020

Indrykningsdato

24.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent