Marinekonstabel til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn.


Marinekonstabel til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn.

Er du Søværnets nye kommende EW specialist, og har du mod på en fleksibel tjeneste dels i land, men ligeledes ombord på Søværnets ESM-bærende enheder? Brænder du for teknologi og udvikling? Så besidder du det rette DNA, som er kernen i vores professionelle tilgang. Her har du mulighed for et virkelig spændende og alsidig job, hvor du har mulighed for at præge din hverdag – Søværnets hemmelige afdeling EKC har et job til dig.
Om os

EKC er et af Forsvaret EW-centre, som indgår i 2. Eskadre. EKC er ansvarlig for elektronisk indhentning, udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets nationale emitter database (EWare), programmering af ESM-systemer ombord i Søværnets enheder samt den maritime helikopter Sea Hawk. EKC er derudover ansvarlig for Danmarks deltagelse i NATOs EW-database samarbejde.

EW er vores mellemnavn, hvor vi primært arbejde i det passive miljø. Vi finder sammenhængen mellem tal og deres sammensætning, så de giver mening.

EKC består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på ordret specialist. Vi arbejder under udtrykket ”frihed med ansvar”, som betyder, at du det meste af tiden arbejder selvstændigt.

Vi er en enhed hvor sammenhold, fleksibilitet, gensidig respekt og faglighed er en naturlig del af vores hverdag.

EKC er geografisk placeret i Frederikshavn.
Om stillingen
Når du ansættes, vil du påbegynde din uddannelse indenfor EW. Her vil du skulle gennemgå to trin; EKC-010 og EKC-020. Uddannelserne er en forudsætning for at bestride en stilling ved EKC.

EKC-010 Grundlæggende EW. Uddannelse tager ca. et halvt år. Du vil modtage teoretisk og praktisk undervisning i land og til vands. Uddannelsen vil give dig de værktøjer der medfører, at du kan bestride en stilling ved EKC som EW gast, og kan betjene søværnets ESM-systemer samt EWare.

EKC-020 EW-operatør. Uddannelsen tager ca. et år, og du vil modtage teoretisk og praktisk undervisning. Den praktiske del foretages i form af sidemandsoplæring ombord Søværnets ESM-bærende enheder. Uddannelsen vil give dig de værktøjer, der medfører, at du kan bestride en stilling ved EKC som EW-operatør. På grund af klassifikationsgraden er det ikke muligt at uddybe dette trin yderligere.

Når du har afsluttet din uddannelse, vil du have mulighed for at gå to veje.

MDLT-programmør
Du bliver en del af programmeringselementet til MH60R Sea Hawk, hvor din primære funktion er programmering og vedligeholdelse af databaser, til brug for forsvarets MH60R. Funktionen indebærer meget selvstændigt arbejde i et ”all source intelligence” miljø.

Aktuelt omfatter opgaverne;
1. Programmering af Sea Hawk ESM-system
2. Programmering af Støtteudstyr til Sea Hawk.
3. Programmering / opdatering af biblioteker.
4. Opdatering af den nationale EW database (EWare).
5. Analyse af indhentede data fra Sea Hawk


EW-operatør
Du bliver en del af indhentnings- og analyseelementet, hvor din primære funktion er programmering og vedligeholdelse af EWare. Funktionen indebærer meget selvstændigt arbejde i et ”all source intelligence” miljø.

Aktuelt omfatter opgaverne;
1. Programmering af Forsvarets ESM-systemer.
2. Programmering / opdatering af biblioteker.
3. Analyse af indhentede data fra Forsvarets ESM-udstyr.

Sekundære opgaver i funktionen;
1. Udarbejdelse af EOB og OOB til Forsvarets enheder.
2. Betjening af Forsvarets ESM systemer.
3. ESM supervisor på forsvarets ESM bærende enheder efter behov.

Tjeneste væk fra tjenestestedet må forventes i forbindelse med indhentning af data eller i funktion af ESM supervisor. Det må forventes, at du minimum deltager i 30+ dages sejlads om året, dette afhænger naturligt af Søværnets aktivitetsniveau. Når du er på havet modtager du tillæg for sejlads iht. gældende bestemmelser.
Om dig
Du har et åbent sind og klar til at indgå i et specielteam, hvor sans for kvalitet er i højsæde frem for kvantitet. Du er nytænkende og fleksibel, du kan arbejde selvstændigt og kan trives i et arbejdsmiljø, som til tider kan være hektisk.

Kvalifikationer
Krav:
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.

Ønskelige:
Du har tidligere have gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
Du har gennemgået Søværnets uddannelse i KI/KU.
Du har gennemgået kursus i Elektronisk krigsførelse (TAC-039).
Du har erfaring fra sejlende tjeneste som operatør af ESM udstyr.
Du har erfaring med IT.


Helbredskrav:
Du skal have grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Martin S. Jensen, 2E-EKC-120@MIL.DK, telefon 7285 4720. Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 46.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021, men vi venter også gerne på den rigtige.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

23.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent