Udenlandsk stabskursus i Hæren


Udenlandsk stabskursus i Hæren

Hærkommandoen udbyder én kursusplads ved US Army Command & Staff College, Ft Leavenworth Kansas i perioden juni 2021 juli 2022. Efter endt kursus udnævnes du til major (LG5) i en stilling ved Hærkommandoen i Karup eller i en af Hærkommandoen udpeget majorstilling.
Om os
Uddannelsen (Master in Operational Studies) gennemføres som tilstedeværelse ved US Army Command & Staff College (US CGSC), startende med ”inprocessing” fra juni 2021 og forventet eksamen og afslutning juli 2022 (yderligere information tilgår efter tilmelding). Det præcise uddannelsesforløb fastlægges i løbet af den første måned efter opstart.
Om stillingen
Uddannelsen ækvivalerer en Master i Militære Studier (MMS), og Hæren betragter tillige uddannelsens som ækvivalerende med Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).

Du kan læse mere om CGSC og masteruddannelsen, her:
https://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc

https://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc/mmas
Om dig
Du kan søge uddannelsen, hvis du er uddannet officer og har gennemgået videreuddannelse trin I/L (Føringskursus, VUT I/L, bataljons- og brigadekursus) eller er meriteret herfor.

Det vægtes, at du er en af Hærens talenter, er velbedømt, har stabstjeneste på minimum afdelingsniveau, har opnået gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet. Derudover vil det være en fordel, at de gængse kriterier til optagelse på Operations- og Føringsuddannelse samt Master i Militære studier er opfyldt jf. Hærens Supplerende Bemandingsvejledning.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer.

Endvidere er der krav om et højt sprogniveau i engelsk og forudsætter ”US Medical screening”.

Du skal efter gennemgangen af uddannelsen forvente at forrette tjeneste ved Hærkommandoen i Karup eller i en af Hærkommandoen udpeget majorstilling indenfor Hæren. For den udvalgte kandidat anses ansøgningen således også som en ansøgning om efterfølgende tjeneste (og udnævnelse) i en LG5 stilling.
Ansættelsesvilkår
Udviklingsstillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A) (følg sti: HR > Medarbejder > Internationalt på HR-portalen).

Ansættelsen er betinget af, at du til enhver tid kan bestå Forsvarets helbredsundersøgelse og kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Der vil være udnævnelse til major (Løngruppe 5) i en stilling i Hærkommandoen, eller en af Hærkommandoen udpeget majorstilling indenfor Hæren, efter endt uddannelse. Du vil blive kontaktet af Hærkommandoen ca. seks måneder før endt uddannelse med henblik på en dialog om kommende funktion/tjeneste. Det forventes, at du forbliver i den udpegede funktion i minimum to år efter endt kursus.

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Motiveret ansøgning og CV vedlagt alle relevante bilag, herunder seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel, sendes elektronisk via linket ”søg den ledige stilling”. Bemærk også, at din ansøgning skal have relevant påtegning/stillingtagen jf. din myndigheds interne procedure.

Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2020. Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil behandle ansøgningerne parallelt med ansøgninger til MMS hold 2021 og forventer at besvare ansøgningerne primo februar 2021.

Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS og/eller OFU, hvis ikke optaget på det udenlandske stabskursus, skal dette gøres separat.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

23.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent