To kliniske psykologer til Veterancentret i Aalborg (vikariat)


To kliniske psykologer til Veterancentret i Aalborg (vikariat)

Er du nyuddannet psykolog og vil du tilføje solid erfaring med krisepsykologi og traumebehandling til dit CV?

Vi mangler to dygtige kliniske psykologer til vikariater på henholdsvis 6 og 8 måneder og med mulighed for forlængelse.
Om os
Militærpsykologisk afdeling (MPA) består af 3 sektioner; henholdsvis Klinikken, Internationale operationer og Familieenheden. Vi er ca. 50 medarbejdere som er fordelt i Ålborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, Ringsted, Høvelte og København. MPA yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af veteraner, soldater og pårørende, undervisning før udsendelse samt psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelser. Desuden deltager psykologerne i Forsvarets reintegration af soldaterne efter udsendelse, og i løsning af kriseopgaver nationalt.

Vi arbejder evidensbaseret og med effektmåling af det terapeutiske arbejde.

Veterancenter Aalborg er placeret på Aalborg kaserner, og består af 14 medarbejdere, der arbejder tæt sammen og er fordelt på følgende faggrupper; fire socialrådgivere, en opsøgende rådgiver, tre beskæftigelsesrådgivere, en fysioterapeut, fire psykologer og en specialiseret børnerådgiver.
Om stillingen
Som psykolog i klinikken indgår du i et velfungerende og fagligt kompetent team, som arbejder engageret og målrettet. Vi værdsætter et lærende miljø og har stor arbejdsglæde i hverdagen. Du får selvfølgelig supervision og har nem adgang til faglig sparring med dine kolleger. Derudover deltager du også i faglige seminarer og løbende kompetenceudvikling for hele psykologgruppen.

Du varetager klinisk psykologisk udredning evt. ved hjælp af diagnostiske tests, behandling af soldater, veteraner og deres pårørende, både individuelt og i grupper, og indgår derudover i vores dagvagtsordning.

Vi arbejder tværfagligt og ofte foregår behandlingen i samarbejde med Veterancentrets socialrådgivere eller andre tværfaglige samarbejdspartnere. Dit ansættelsessted vil være på Aalborg Kaserner.

Du får i vikariatet mulighed for at opnå stor erfaring med krisepsykologi, herunder diagnostisk udredning og behandlingen af belastningsreaktioner og PTSD, som kan ruste dig godt til et kommende job med kontakt til mennesker med svære traumer og psykiske lidelser.

Du får adgang til den nyeste viden og forskning på veteranområdet – en viden og forskning, som du også selv bidrager til i form af dine behandlinger.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
• visitation af veteraner, soldater og pårørende
• psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe
• rådgivning dagvagtstelefon
• tværfagligt samarbejde om klienter med andre fagpersoner i Veterancentret
• reintegration af de udsendte soldater
Om dig
Du er psykolog og ønsker at arbejde ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode.

Du får tilknyttet en mentor, som hjælper dig i gang og støtter dig undervejs i vikariatet, både i forhold til de faglige opgaver, samt med at falde til i stillingen. Særligt hvis du er nyuddannet vil du i samarbejde med kliniklederen og din mentor løbende forventningsafstemme hvilke opgaver du får ansvar for.
Du er engageret og fagligt kompetent inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme, og ønsker at arbejde evidensbaseret. Du har interesse for klinisk arbejde, herunder udredning og behandling og kan også trives med telefonisk rådgivning,

Du er psykisk robust, så du er i stand til at beskæftige dig med soldater og pårørende, der har været udsat for svære hændelser med død og svær tilskadekomst. Derudover forventer vi, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt.
Du må påregne en vis rejseaktivitet, da vi tilbyder undervisning på andre af landets kaserner, og når vi har fælles samlinger i klinikken.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer autorisationstillæg, et centralt forhandlet tillæg samt mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikleder Dorte Hjortkjær på 7216 3260 eller Jesper Corneliussen 7216 3267 Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.
Vikariaterne er til besættelse den 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2020. Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført i Forsvarets Personalestyrelse i Ballerup fredag den 13. november 2020.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Vær opmærksom på, at bilag kun kan tilføjes i PDF-format.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.10.2020

Indrykningsdato

22.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent