Air Battle Manager ved Air Land Sea Integration, Karup


Air Battle Manager ved Air Land Sea Integration, Karup

Vil du være med til at planlægge og gennemføre luftoperationer, hvor Flyvevåbnet støtter den landmilitære manøvre på jorden? Er du en holdspiller, som er god til at bringe dine evner og viden i spil, samtidigt med at du god til at holde hovedet koldt, når der er mange bolde i luften? Så tilbyder Air Control Wing et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer. Du får en stor indsigt i indsættelse af luftmilitære midler i en værnsfælles kontekst, og du får mulighed for at udvikle og anvende dine kompetencer både nationalt og internationalt.
Om os
Air Control Wing (ACW) overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
I ACW ligger Air Land Sea Integration, der består af små teams, der støtter Hæren og Søværnet i deres indsættelse af luftmilitære midler.
Stillingen er geografisk placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som Air Battle Manager (ABM) kommer du til at forestå kontrollen og koordinationen af et afgrænset ansvarsområde, som den støttede enheds chef skal anvende til sin opgaveløsning. Du vil blive indsat til støtte for brigade- og division i det Taktiske Operations Center, hvor du vil gennemføre koordination og separation af de enheder, der benytter luftrummet i operationerne – det vil sige alt fra kampfly, helikopter, droner, artilleri m.m..

Formålet med funktionen er, at brugen af luftrummet sker på en sikker og effektiv måde. Både for at beskytte egne styrker, men også for at få mest mulig effekt i brugen af både fly og våbensystemer.

Udover denne praktiske del af jobbet, vil du i perioder også skulle fungere som Staff Officer Air. Dette er en stabsfunktion som planlægger og rådgiver omkring luftoperationer, for at skabe en bedre forståelse for effektiv og fleksibel anvendelse af luftmilitære midler. Jobbet kræver derfor en god forståelse for Flyvevåbnets operationer, inden for luftrumskontrol og Air Land Integration, men også en dybdegående indsigt i Hærens operationsmønster for at kunne levere den bedst mulige støtte.

Indsat i operationer vil du være en del af Tactical Air Control Party (TACP), som består af en Air Liaison Officer, Joint Terminal Attack Controller og et Air Coordination Element (ACE)-team, som du er leder af.

Udover den praktiske del med kontrollen af fly, skal ACE-teamet også betjene en del teknisk materiel, såsom signaludstyr, it-udstyr, generatorer og køretøjer. Dette kræver, at teamet kan arbejde selvstændigt og er løsningsorienteret.

Uddannelsen som ABM indeholder uddannelsen inden for procedural kontrol, studie af hærdoktriner og Joint Fires-kurser, dele af Joint Terminal Attack Controller-uddannelsen, samt øvrige tekniske kurser og uddannelsen ved eksterne myndigheder. Uddannelsen til ABM tager ca. 6 måneder, afhængig af aktiviteters placering i tid.

Hvis ikke du har baggrund som Kontrol-og-varslings-officer i Flyvevåbnet, skal du indledningsvis gennemgå uddannelsen til Fighter Allocator (Ca. 6 måneders varighed).

Som ABM skal der påregnes en del rejseaktivitet til ind- og udland, både under uddannelse og under aktiv ABM tjeneste.
Der vil ligeledes være mulighed for at deltage i internationale operationer og nationale beredskaber.

I den daglige tjeneste tilbyder vi en fleksibel hverdag, hvor enheden er præget af et godt sammenhold. Der vil være mulighed for relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

Hvis ønskes, vil det være muligt at opretholde status som Fighter Allocator og indgå i den nationale opgaveløsning med luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse, i de perioder hvor tjenesten tillader det, i forhold indsættelse i øvelsesaktivitet og uddannelse.
Om dig
Det forventes af dig, at du har gode evner inden for samarbejde og en professionel fremtoning, da du i høj grad vil være Flyvevåbnets repræsentant i dit virke og din omgang med Hæren og andre enheder. Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed, da du ofte vil være indsat selv eller i små teams.

Det forventes, at du er nysgerrig og opsøgende, samt villig til at arbejde med nye emner og tillære dig ny viden.

Du skal være omstillingsparat og kunne håndtere mange bolde i luften på én gang samtidigt med, at det under indsættelse til tider kan være hektisk.

Du kan både have baggrund i Flyvevåbnet, men også fra Hæren, hvor en forståelse for joint fires vil være en fordel.

Følgende er et krav for ansættelse:
- Du skal kunne bestå aptitudetest hos Forsvarets Rekruttering.
- Du skal kunne godkendes til INTOPS samt Flyvemedicinsk.
- Du skal kunne godkendes til NATO Secret
- Du skal være indstillet på en deltage i internationale operationer
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen for Air Land Sea Integration: KN Noe Nielsen på tlf. 72845261 eller ACW-OCA-001@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020. Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Karup og er til besættelse pr 1. januar 2021. Samtaler vil blive gennemført løbende.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Air Control Wing
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning.
Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

22.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent