Ingeniørofficer til operationssektionen S3


Ingeniørofficer S3

Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger?
Er du den, der kan manøvrere i skiftende miljøer, tilpasse dig situationer og have flere bolde i luften? Har du et godt overblik, gode samarbejdsevner og øje for helheden?

Så er du den officer vi mangler til operationssektionen S3/5.
Om os
1. Panseringeniørbataljon blev i 2019 en operativ enhed under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set kommer bataljonen til at bestå af 449 soldater.

Staben er for nuværende under udvikling mod at blive fuld operativ i rammen af 1. Brigade. Staben arbejder for nuværende mod at kunne koble stabsarbejdet, med stabsdelingen, i en taktisk ramme.
Om stillingen
Din primære opgave er at indgå i stabs operations og planlægningscenter og udvikle de taktiske planer til bataljonschefen, samt støtte i føringen af bataljonen. Hverdagen vil dog, i høj grad, være præget af uddannelsesplanlægning og holdningsprægning ved bataljonens underafdelinger.

Du indgår i operationssektionen, bestående af en CH og to operationsofficerer. S3 cellen arbejder på skabe værdi og anvender i videst mulig omfang principperne for stabsarbejde. Fokus i sektionen er på at effektivt at planlægge tilpas fleksible planer, som er fundamentet for bataljonens virke.

Ligeledes er god kontakt og kommunikation med bataljonens underafdelinger vigtigt, og derfor forventes det at du tager ansvar og du er opsøgende.

Der er ikke tale om en ”kontor” stilling – vi forventer at du til enhver tid søger ud af kontoret og opsøger vores enheder. Det forventes at du om muligt koordinere fysisk, og ikke på e-mails, at du møder vores enheder i terræn og taler i øjenhøjde.
Om dig
Du er officer med føringskursus og har erfaring med kampingeniørtjenesten. Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som delingsfører og næstkommanderende/kompagni eller tilsvarende ved Ingeniørregimentet, men det er ikke et ubetinget krav.

Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du har en høj faglighed, kan skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler.

Du er ambitiøs og sætter mål - for dig selv, og for vores bataljon.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer.

Vi tilbyder at du kan være med til at udvikle føringskonceptet for staben og den taktiske indsættelse af bataljonen.

Vi lægger vægt på faglighed og et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Stillingen vil kunne bruges som springbræt til en fremtidig kompagnichef stilling ved bataljonen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Skive kaserne.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om tjenesten i Skive, er du mere end velkommen til at kontaktefungerende stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, kaptajn Lars Kristensen på tlf. 41 38 56 43 eller mail IGR-1B-S30A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på tlf. 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2020.

Ansættelsesdato 1. december 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland.

Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.10.2020

Indrykningsdato

16.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent