Militærassistent for Direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Militærassistent til direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Har du stærke analytiske evner og god strategisk forståelse?

Kan du håndtere komplekse problemstillinger og trives du i et til tider hektisk miljø i skellet mellem politik og militær faglighed?
Om os
Ledelsessekretariatet leverer den direkte ledelsesstøtte til den øverste ledelse bestående af direktøren og stabschefen for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. Vi er en dynamisk afdeling med for nuværende 15 medarbejdere. I teamet omkring den øverste ledelse, også kaldet forkontoret, er vi tre medarbejdere, militærassistent, adjudant og en sekretær.

Dagligdagen på forkontoret er både intens og dynamisk, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Vores arbejdsmiljø er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne, og vi arbejder generelt meget selvstændigt. Selvom det til tider går rigtigt stærkt, får vi tingene til at fungere med gensidig hjælp og samarbejde med resten af ledelsessekretariatet, gode kolleger og højt humør.

Som en del af støtten til den øverste ledelse har forkontoret, og særligt militærassistenten en direkte berøring med store dele af Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, Forsvaret bredt, Forsvarsministeriets
departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som militærassistent er din primære opgave at støtte direktøren og stabschefen i deres daglige virke.

I tæt koordination med chefen for Ledelsessekretariatet og sammen med Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, er du ansvarlig for at støtte den øverste ledelse i at træffe beslutninger og agere i sit
udadvendte virke.

I den forbindelse gennemfører du selvstændig planlægning, tilrettelæggelse og koordination af direktørens og stabschefens mødevirksomhed i hele landet. Vi forventer, at du er rutineret i sagsprocesser i stabe, da du sammen med resten af forkontoret forbereder forelæggelse af sager for Ejendomsstyrelsens øverste ledelse og står til rådighed for sparring med stabens og divisionernes sagsbehandlere og chefer.

Du vil selvstændigt være sagsbehandler på særlige strategiske eller sensitive sager, der behandles direkte for direktøren og stabschefen. Opgaverne løses ofte i et højt tempo og med korte deadlines,
ligesom de har strategisk karakter og dermed vidtrækkende konsekvenser.

I koordination med resten af teamet skal du bidrage med udarbejdelse af breve, briefinger og taler, og du får mulighed for bidrage til den direkte rådgivning af den øverste ledelse.

Vi lægger stor vægt på at skabe rum for kompetenceudvikling og andre udviklende aktiviteter, og vi har fokus på den nødvendige balance mellem arbejds- og privatliv. Du skal dog påregne, at dine arbejdsuger som militærassistent ofte vil overstige 37 timer, hvorfor der eventuelt være mulighed for at indgå en aftale om plustid. Der vil være en del rejseaktivitet i ind- og udland efter direktørens behov.

Stillingen er med fast tjenested i Hjørring. Da det er vigtigt med den rigtige profil til stillingen, vil der for kandidater med andet geografisk udgangspunkt eventuelt være mulighed for at forhandle godtgørelse for transport eller bolig.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført Master i Militære Studier (Videreuddannelsestrin II/Ledere) eller et tilsvarende udenlandsk kursus, ligesom din tidligere tjeneste skal have givet dig et bredt kendskab til Forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser.

Du er en erfaren officer med gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale.

Det forventes, at du er ambitiøs, stærk analytisk, har strategisk flair, en høj grad af personlig integritet, autoritet og ansvarsfølelse. Vi lægger såleves vægt på, at du har en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse, så du kan levere både diskret ledelsesstøtte og kan træffe modige beslutninger.

Det er vigtigt, at du har gode sociale kompetencer og evner at danne og pleje netværk.

Selv om du ofte skal arbejde selvstændigt, skal du være en udpræget holdspiller. Du skal arbejde engageret, være udadvendt og bidrage positivt til en god stemning i teamet og afdelingen.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvarsministeriets Departement, Forsvarsstaben eller tilsvarende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op såvel civilt som chefkonsulent som militært som major/orlogskaptajn, løngruppe 5.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos orlogskaptajn Visti Salomonsen, på telefon 2990 2386 eller email FES-CHLEFG@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2020.

Hvis du er interesseret, så søg stillingen via linket, hvor du kan oploade din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter. Det er ikke et krav, men du må også gerne sende din seneste FOKUS.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

15.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent