Udviklingsminded kaptajn som har erfaring med logistik eller militærpoliti til Landmilitær Udviklingssektion i Forsvarsstaben (Genopslag)


Udviklingsminded kaptajn som har erfaring med logistik eller militærpoliti til Landmilitær Udviklingssektion i Forsvarsstaben (Genopslag)

Vil du medvirke til at designe fremtidens landmilitære kapaciteter inden for logistikområdet og militærpolitiet? Er du selvstændig, analytisk skarp, og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den sagsbehandler, vi søger til det landmilitære udviklingselement Ingeniør og Logistik i den landmilitære udviklingssektion under Kapacitetsudviklingsafdelingen i Udviklings- og Planlægningsstaben (Karup).
Om os
Den landmilitære udviklingssektion (KUA1) er en del af den værnsfælles kapacitetsudviklingsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af i alt 33 medarbejdere fordelt på tre elementer, der dels varetager udviklingsopgaver i forhold til specifikke operative kapaciteter i Hæren og dels varetager mere tværgående landmilitære udviklingsopgaver.
Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), tre elementledere (major) samt 28 sagsbehandlere fordelt på de tre elementer primært på kaptajn- og majorniveauet. De tre elementer har hver ca. 10 medarbejdere, der favner hver deres områder inden for det landmilitære område; Kamp og ildstøtte (element A), ingeniør og logistik (element B) samt efterretning og føringsstøtte (element C).

Stillingen er en del af det landmilitære udviklingselement Ingeniør og Logistik (KUA1B). KUA1B har ansvaret for kapacitetsudvikling af landmilitære ingeniør- og logistikkapaciteter samt en række værnsfælles kapaciteter forankret i Hæren herunder militærpolitikapaciteten og CBRN-kapaciteten. KUA1B bidrager blandt andet til udarbejdelsen af landmilitære koncepter, udviklingsdokumenter, doktrinudvikling og materielanskaffelser.

Elementet behandler enkeltsager og udarbejder notater og analyser, der er væsentlige for ingeniør- og logistiktroppernes udvikling både på kort, mellem og lang sigt. Derudover udarbejder og koordinerer elementet det operative grundlag for materielanskaffelser inden for ingeniør-, logistik- og militærpolitikapaciteten. Der vil derfor være en bred berøringsflade til respektive kommandoer, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere varen i et
Om stillingen
Der søges en M321 sagsbehandler, der skal have primær fokus på logistikkapaciteter samt militærpolitikapaciteten.
Du vil i stillingen få tildelt ansvaret for specifikke sagsområder som eksempelvis sanitetsområdet eller forsynings- og transportområdet.
Du vil komme til at bidrage til koordination af materielanskaffelser inden for logistikkapaciteten og militærpolitikapaciteten. Herunder løbende koordination primært med Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, men også med øvrige kommandoer og styrelser. Du kommer til at bidrage til udarbejdelsen af projekt business cases, som godkender og initierer at Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse kan iværksætte anskaffelse af materiel.

Du vil endvidere komme til at bidrage til den overordnede udvikling inden for logistik og militærpoliti. Herunder bidrag til udarbejdelse af kapacitetsudviklingsstrategier, koncepter, notater og analyser som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af operativekapaciteter på doktrin-, organisation- og teknologiområdet med en horisont på op til 15 år frem i tiden.

Du vil referere til elementlederen i KUA1B, men samtidig være en del af et kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver en grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret. De primære samarbejdspartnere i funktionen vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt øvrige kollegaer i KUA. Du vil således have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt Styrelser under Forsvarsministeriet, som kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i det samlede Forsvar og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for stabsprocesser, samarbejde og helhedsorientering.

I stillingen vil der være rejseaktivitet, herunder møder i NATO arbejdsgrupper, udstillinger og projektmøder. Arbejdet er fleksibelt og der er mulighed for hjemmearbejde i rimeligt omfang for at opretholde en fornuftig ”work/life” balance også selvom du ikke har privat bopæl i Karup området.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn (M321) som har arbejdet med operativ logistik i Hæren eller har arbejdet ved Militærpolitiet.
Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling på Niveau II eller Niveau III.

Det afgørende er dog, at du er nysgerrig på udvikling, analytisk tænkende samt formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.
Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Du kan være en kaptajn som ønsker udvikling, erfaring og afklaring på NIV I eller en som søger et selvstændigt sagsområde med stort udviklingspotentiale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Karup.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen på telefon +45 91 33 50 77 eller major Troels Huulgaard (Elementleder) på telefon +45 72 84 02 70.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020. Jobsamtaler forventes afholdt løbende med henblik på besættelse af stillingen hurtigst muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen, der er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.10.2020

Indrykningsdato

15.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent