Faggruppeleder og sagsbehandler inden for overfladekrigsførelse (ASUW) ved Søværnets Center for Taktik.


Faggruppeleder og sagsbehandler inden for overfladekrigsførelse (ASUW) ved Søværnets Center for Taktik.

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste – Og er almindelig stabstjeneste i land en tand for kedeligt? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du vil være ankermand indenfor ASUW fagområdet.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn.

Faggruppe ASUW indgår i TAC uddannelsessektion og beskæftiger sig med overfladekrigsførelse, "Action Information Organisation" (AIO), fjernkending og uddannelse i C-FLEX. Faggruppen består ud over dig af én premierløjtnant, 2 oversergenter og en flexmedarbejder. Vi lægger stor vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. En stor del af opgaveløsningen på TAC foregår i projektarbejde med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver godt samarbejde og helhedsorientering.
Om stillingen
Som faggruppeleder og sagsbehandler i faggruppe ASUW har du ansvaret for planlægning, udvikling og gennemførelse af faggruppens uddannelser. Ydermere vil du være TAC primære sagsbehandler i sager vedr. overflade doktrin. Som sagsbehandler repræsenterer du TAC i forskellige arbejdsgrupper og projekter på nationalt og internationalt niveau, bla. via deltagelse i Martime Operations Working Group (MAROPSWG).

Du varetager den daglige ledelse af faggruppen, og du bidrager med faglig rådgivning indenfor dit område til andre myndigheder i Søværnet og Forsvaret.

Stillingen giver rig mulighed for sejlads ved SVN enheder, hvor du som searider biddrager til at forbedre og vedligeholde niveauet ved enhederne.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn eller Korsør. Der vil naturligvis være perioder med undervisning, der kræver tilstedeværelse i Frederikshavn, men hvis du ønsker at have dit faste tjenestested i Korsør, finder vi en løsning, der muliggør det. Du skal påregne ca. 30 rejsedage om året udover tjenestedagene ved TAC i Frederikshavn.

”Vi tilbyder”
Som medarbejder ved TAC får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personel. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor fagområdet.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af Taktisk videreuddannelse i udlandet og udvekslingsforløb med nationale eller udenlandske enheder. Der vil på sigt, og dersom du bliver optaget på MMS, være mulighed for at gennemføre denne uddannelse i forbindelse med havende tjeneste.

Tjeneste på TAC indebærer stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage på FAP. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.

Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med sektionschefen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.
Om dig
Du har baggrund som officer af operativ linje i Søværnet og har gennemgået videreuddannelsestrin I for militære ledere samt Taktisk Officersuddannelse (TOK). Vi forventer, at du har erfaring med at undervise, eller er helt klar på at give dig i kast med det. Du skal have interesse for overfladekrigsførelse samt have lysten til at videreformidle viden og erfaringer.

Stillingen kan også søges af erfarne premierløjtnanter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der på sigt muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Uddannelsessektionen, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail 2E-TAC-CHUD@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 41. Tiltrædelse den 1. november.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

15.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent