Uddannelsesbefalingsmand ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen


Uddannelsesbefalingsmand ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du brænder for uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet, og kan virke som uddannelsesbefalingsmand, og har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver, så er du måske den medarbejder, vi står og mangler i Uddannelsescenter Sjælland (UDCSJ) i Vordingborg.
Om os
Uddannelsescentret med 8 ansatte, er en del Hjemmeværnsskolen. Chef, tre uddannelsesofficerer, to uddannelsesbefalingsmænd, en forsynings-/uddannelsesbefalingsmand og en stabs-/forsyningshjælper. Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte og sparring er en naturlig del af hverdagen.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands- (Hjemmeværnets basisuddannelse), funktions-, fører- og specialistniveau. Uddannelsescentrets kurser gennemføres over hele landet, men med tyngde i Vordingborg, Jægerspris og Nymindegab.

Du vil skulle gennemføre en del uddannelsesvirksomhed i Baltikum.
Om stillingen
Stillingen er en Værnsfælles mellemlederstilling (M231), og din opgave består primært af at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af frivillige hjemmeværnssoldater på forskellige uddannelser og på forskellige niveauer.
Du skal forvente følgende opgaver:
• Sagsbehandling inden for dele af følgende uddannelser;
o Enkeltmandsuddannelse, herunder lovpligtig uddannelse.
o Funktionsuddannelser fokus på Sanitetsuddannelser i hjemmeværnet
o Befalingsmands- og ledelsesuddannelser.
• Virke som kursusansvarlig, kursusleder og lærer ved at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb indenfor tildelte sagsområder/kurser.
• Deltage med budgetbidrag og -opfølgning inden for egne sagsområder/kurser.
• Foretager uddannelsesplanlægning og –tilrettelæggelse gennem rekvirering af faciliteter, materiel, støtte fra eksterne ENH/MYN mv.
• Udvikle og ajourføre kursusmaterialer indenfor tildelte kurser og ansvarsområder.
• Deltage i rekruttering, støtte og udvikling af frivillige IN/HJ i forbindelse med gennemførelse af kurser og læringsforløb.
• Medvirke i udvikling af frivilligt personel (talentudvikling).

Tjenestetid er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med en del aften- og weekend¬arbejde, ligesom en del arbejde i traditionelle ferieperioder vil forekomme. I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, med vægten liggende på de uddannelsesmæssige erfaringer og færdigheder. Du er god til at kommunikere, og typen som ser muligheder i stedet for begrænsninger.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning, og at du kan arbejde både selvstændigt, og som en del af et team. Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og du kan lide orden og præcision. Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for didaktik og pædagogik.

Desuden har du gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCSJ øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører. Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du selvstændigt står for kursustilrettelæggelse og gennemførelse på vore kurser. Du har nemt ved at samarbejde på tværs af en frivillig organisation og med mennesker med forskellige baggrunde. Det er ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnet.

Det er ønskeligt, at du har et brugerkendskab til DeMars inden for personel- og forsyningsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en Værnsfælles seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter dine kompetencer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsescenter Sjælland, major Kenneth Goos på mail hvs-u-chsj@mil.dk, eller telefon: 41 72 97 54.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 43-44, og med ansættelse den 1. december 2020.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øv-rige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

15.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent