2 oversergenter til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


2 oversergenter til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende?

Så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
En stilling i et spændende miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede især værnepligtige, men også frivillige og eksterne kursister. Du vil også indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser. For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser, herunder til Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer muligvis også kunne komme på tale.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

I din hverdag skal du:
• Planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle uddannelsen af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister

• Medvirke til at sikre, at de værnepligtige, frivillige og eksterne kursister oplever uddannelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende

• Gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid

• Indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt – som 3. vagthavende?

• Indgå i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælps-arbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har nogle års erfaring med undervisning af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Du skal endvidere have praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens operative beredskab.

Som person forestiller vi os, at du:
• brænder for at formidle viden ved at undervise værnepligtige, frivillige og eksterne kursister

• kan lide at lede mindre enheder – i dagligdagen og under indsats

• kan arbejde i teams

• har blik for detaljen mens overblikket bevares

• kan tage ansvar og arbejde selvstændigt inden for givne rammer

• er god til at planlægge

• har en positiv indstilling til nye opgaver i en omskiftelig hverdag

• er fleksibel – også når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid

• kan finde dig til rette i og tage medansvar for den langsigtede udvikling i en dynamisk enhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddan-nelseschef Erik Breum-Christensen tlf. 53 77 43 54 eller uddannelsesleder Anna Munkholm tlf. 61 88 44 74.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 1. Oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Næstved, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent