Seniorsergent/sagsbehandler til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M231).


Seniorsergent/sagsbehandler til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M231).

Har du lyst til at prøve kræfter med rollen som sagsbehandler på NIV II og blive en del af holdet bag Danmarks specialoperationsstyrker?
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen omfatter en Kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.

J4 materiel- og logistiksektionens 10 medarbejdere varetager de logistiske funktioner i staben, herunder forsyning, anskaffelse af materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.
Om stillingen
Vi søger en seniorsergent til stillingen som sagsbehandler i J4 ved Specialoperationskommandoen.

Dine ansvarsområder vil være bredt indenfor materielsagsbehandling, udarbejdelse af bestemmelser og procedurer, materielnormering, controlling, deltagelse i materielprojekter.

Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen, samt Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI).

Du kan forudse, udover det daglige virke som sagsbehandler, at indgå i en funktion i Composite Special Operations Component Command.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent gerne med erfaring med materielanskaffelsesprocesser herunder erfaring fra samarbejde med FMI. Du kan også være en erfaren oversergent, der er erklæret egnet til seniorsergentniveau, samt indforstået med at indgå en udviklingsaftale med henblik på uddannelse til seniorsergent.

Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og have forståelse for underlagte enheders situation. Du skal være fleksibel, idet dagligdagen til tider kan foregå i et uforudset højt tempo, herunder deltage i øvelser og kursusaktivitet.

Du er i stand til at arbejde meget selvstændigt, er initiativrig og har gode evner inden for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk samt planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Desuden er du en rutineret bruger af officepakken, DeMars Material Management (MM), har kendskab til Plant Maintenance (PM), samt WorkZone.

Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed, så du har en god forståelse for sagsbehandling og stabsprocesser.

Det er ikke et krav, at du har indsigt i specialoperationsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Nikolaj Arboe på tlf. 25 14 50 15. Fra 17. september kan du også kontakte sektionschef J4 Bente Ravn på tlf. 25 55 29 99

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 11. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent