Korporal til 2. Panseringeniørkompagni


Korporal til 2. Panseringeniørkompagni

Vi søger konstablen der er handlekraftig, feltvant og teknisk velfunderet. Konstablen der tør gå forrest og holdningspræge yngre kolleger. Korporalen der vil og kan!

Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling. Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændig underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved Ingeniørregimentet (IGR). Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer. Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. KMP er udpeget til INTOPS i RS i 2021, hvorfor du skal være indforstået med dette.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Som næstkommanderende i panseringeniørgruppen vil du være gruppeførerens nærmeste samarbejdspartner og ligeledes stedfortræder i dennes fravær. Sammen med gruppeføreren står du for den tekniske og taktiske opgaveløsning i gruppen indsættelse. Du er gruppen fagligt ansvarlige og får svaret for gruppens materiel. Stillingen er alsidig og spændene og kræver et godt overblik og teknik og taktik på gruppe og delingsniveau, samt ikke mindst evnen og lysten til at holdningspræge kolleger.
Om dig
Du er KP, alternativt erfaren OKS, med en baggrund fra PNIGGRP ved SRS. Du brænder for at være soldat, har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du viser dig som en rollemodel, når der skal tages fat. Du evner at motivere folkene, holdningspræger kolleger og prioriterer god mandskabsbehandling. Du har indgående kendskab til IGMAT og det er ønskeligt at du er omskolet til PIR III/V og LVG,TN.

Erfarne OKS med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen. Du skal være indforstået med at indgå en uddannelseskontrakt med henblik på at gennemføre udvikling frem mod udnævnelse snarest muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte delingsfører premierløjtnant Erik Haastrup på telefon 20 10 67 38

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 41.

Stillingen er til besættelse 1. december 2020. eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent