Mekanikere til Garnisonsværksted Bornholm


Mekanikere til Garnisonsværksted Bornholm

Kan du reparere biler, og har du lyst til at arbejde i et fagligt og operativt miljø, hvor du anvender dine kompetencer som mekaniker? Så er dit fremtidige arbejde hos os.

Stillingerne kan besættes af både militære og civile ansøgere.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Den ledige stilling er placeret ved Garnisonsværksted Bornholm, der er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst.
Stillingen er med fast tjenestested i Rønne.

Garnisonsværkstedet foretager eftersyn og reparation på 3. echelon niveau indenfor faggruppen motor.
Om stillingen
Som mekaniker vil du have såvel selvstændige opgaver samt indgå i et team for at foretage service af vognparken på Almegårds Kaserne, herunder reparationer af skader og fejl samt teknisk smøring og olieskift. Derudover er der opgaver med service af egne køretøjer, service af værkstedets værktøj og deltagelse i opgaver på arbejdssikkerheds- og miljøområdet.

Du får i dagligdagen mulighed for at omsætte din faglige viden til brug for værkstedet, ligesom du vil indgå i samarbejde med andre faggrupper som elektronik og våben.

Vi vil i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle områder.

Er ansættelsen militær, skal du forvente at indgå i øvelsesvirksomhed samt uddannelse til at indgå i beredskab.
Om dig
Vi forestiller os, at du har et svendebrev som lastvognsmekaniker, personvognsmekaniker eller landbrugsmekaniker.

Vi ser gerne, at du har flair for fejlfinding i el systemer, hydraulik, materielhåndtering og administration i relation til køretøjer. Du har kørekort kategori B, C og gerne D og E.

Hvis du ansøger om militær ansættelse, skal du have gennemført Hærens Basis Uddannelse (Værnepligt) og gerne have erfaring fra internationale operationer.

Som person er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt men også i team. Dine personlige færdigheder og faglige stolthed er den bærende kraft i din opgaveløsning.
Du sætter en ære i at udføre dit arbejde med en høj kvalitet til gavn for kunderne. Du medvirker til at holde kundens køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger med høj ansvarsfølelse for kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er faglært og kan besættes af både militære og civile ansøgere. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Den militære stilling er tilknyttet Hæren, hvorfor løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel-og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Hvis du ansøger som civil, vil ansættelse og aflønning ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale for mekaniker i Staten.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militære ansøgere:
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er ved Garnisonsværksted Bornholm, Almegårds Kaserne i Rønne.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Jørn H. Larsen på telefon: 72 83 78 50.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Rønne, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent