Fysioterapeut ved Militærpsykologisk Afdeling i Fredericia


Fysioterapeut ved Militærpsykologisk Afdeling - 16 timer om ugen

Har du lyst til at gøre en forskel for traumatiserede veteraner, har du erfaring med B-BAT og vil du være en del af et tværfagligt team bestående af psykologer og socialrådgivere, så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Militærpsykologisk Afdeling (MPA) er en del af Forsvarets Veterancenter og tilbyder i dag en lang række behandlingstilbud til veteraner, soldater og deres pårørende, et tilbud som vi til stadighed ønsker at udbygge, nu også med fysioterapeutiske kompetencer.

Afdelingen består af 2 sektioner; henholdsvis Klinikken og Internationale operationer (INTOPS). Vi er 32 medarbejdere som er i Ålborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, Ringsted, Høvelte og København. MPA yder psykologisk bistand gennem behandling og rådgivning af veteraner, soldater og pårørende, undervisning før udsendelse samt psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelser. Desuden deltager psykologerne i Forsvarets reintegration af soldaterne efter udsendelse, og i løsning af kriseopgaver nationalt.
Om stillingen
Grundet et stort ønske om at kunne tilbyde vores traumatiserede veteraner fysioterapeutisk behandling, der fokuserer på at reducere spændingstilstande, har MPA afsat midler til at ansætte en fysioterapeut på deltid i Fredericia.

Stillingen allokeres til vores igangværende kropsterapiprojekt, der har forventet afslutning juni 2021. Stillingen er en fastansættelse, da projektet gøres permanent i sommeren 2021.
Der er tale om en 16 timers stilling. Da stillingen lige nu er en del af et projekt, er der krav om effektmåling og løbende monitorering både kvalitativt og kvantitativt.

Du indgår i et tværfagligt projektteam bestående af tre fysioterapeuter, to psykologer, to specialkonsulenter samt en projektleder. I det daglige arbejder du tæt sammen med psykologerne på det lokale veterancenter.

Det fysioterapeutiske arbejde omfatter udredning og undersøgelse, kropsterapi og somatisk fysioterapi af veteraner med tilpasnings- og belastningsreaktioner efter udsendelse. Du har et fagligt engagement og bred somatisk erfaring og gerne erfaring med og/eller interesse for psykiatrisk fysioterapi.
Om dig
• Du er uddannet fysioterapeut, gerne med nogle års almenterapeutisk erfaring, evt. fra det psykiatriske behandlersystem.
• Du er uddannet i B-BAT (Basic Body Awareness Therapy), i gang med uddannelse og har erfaring med at arbejde hermed.
• Du arbejder selvstændigt med planlægning og udførelse af patientforløb, men fungerer også, som en del af et team
• Du er interesseret i og orienteret indenfor forskning og evidensbaserede behandlingsformer.
• Du er interesseret i og har gerne erfaring med udvikling og projektarbejde.
• Du har interesse for veteranfeltet og det psykosomatiske felt.
• Du har lyst til at arbejde sammen med andre faggrupper.
• Du er selvstændig, motiveres af arbejdet med klienter og hviler godt i din egen faglighed.

Der er mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser og supervision.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten), samt den til enhver tid gældende organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Basislønnen for 16 timer pr. uge udgør årligt 151.466,52 kr., svarende til 12.622,21 kr. pr. måned. Herudover vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 18%.

Der er en høj grad af fleksibilitet i stillingen, hvor du selv har en udstrakt grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Dit faste tjenestested er på Ryes Kaserne i Fredericia. Der må påregnes en del rejseaktivitet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Anita Ulsing på telefon+45 7216 3232 eller psykolog Janne Hertz på telefon +45 7216 3259.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon +45 728 19182.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2020 - eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2020. Vi forventer at holde samtaler den 20. oktober 2020.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

07.10.2020

Indrykningsdato

11.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent