Operations- og træningsofficer i Træningssektionen ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup


Operations- og træningsofficer i Træningssektionen ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup

Er du officer med overblik og erfaring med Flyvevåbnets (FLV) operationer, og vil du være med til at sikre opbygning og fastholdelse af et højt kvalifikationsniveau ved National Air Operations Centre (NAOC), så er du måske den nye medarbejder i Træningssektionen i NAOC.
Om os
Flyverkommandoens nationale luftoperationscenter varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets enheder under dansk kommando 24/7 i fred, krise og konflikt. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC skal gennem forliget øge sin kapacitet til føring af luftmilitære styrker.
Om stillingen
Som medarbejder i Træningssektionen er du del af et team der i samarbejde med alle sektioner i NAOC, producerer og effekturer uddannelsesplanerne for samtlige funktioner i NAOC – faste såvel som designeringsfunktioner. Dermed vil du bl.a. varetage tilrettelæggelsen af intern operativ uddannelse, træning og øvelser for NAOC personel tilknyttet luftforsvaret, herunder Senior Duty Officer, National Available Air Defence Commander og Luftforsvarschefen.

Du vil sammen med resten af sektionen være medvirkende til, at personel tilknyttet NAOC gennemgår et strømlignet og effektivt uddannelsesforløb, med målrettet fokus på den funktion de skal varetage og efterfølgende vedligeholde. Du vil derfor, som del af teamet, skabe de bedste forudsætninger for dette, ved bl.a. at sikre tilstedeværelsen af et dokumenteret grundlag, pba. såvel nationale som NATO bestemmelser. For at understøtte NAOC uddannelse og træning vil du være med til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere scenarier og simulationer.

Afhængigt af din baggrund vil du, ligesom alle øvrige NAOC medarbejdere, byde ind som Subject Matter Expert (SME) med de kompetencer du medbringer fra tidligere tjeneste og/eller opbygger i rammen af NAOC AIR C2 opgavekompleks.
Om dig
Du er en erfaren officer med blik for Forsvarets samlede virksomhed. Du besidder et operativt mindset, og du ser muligheder frem for begrænsninger. Du trives i et til tider hektisk miljø, men formår at bevare roen og overblikket. Du har evnen til at samarbejde og koordinere på tværs af sektioner, og du har evnen til at prioritere det daglige arbejde i et udviklingspræget miljø.

Du har en bred erfaring fra FLV, og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du allerede har beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel samt udvikling og afvikling af simulerede eller scriptede træningspakker.

Det er ligeledes en fordel, men er ikke et krav, hvis du har en baggrund fra Air Control Wing (ACW), eksempelvis med tjeneste som Fighter Allocator eller Master Controller.

Du er kommunikerende og samarbejdssøgende med fokus på at levere produkter med rettidighed og kvalitet. Du formår at bringe dine kompetencer i spil, hvor NAOC har brug for dem samtidigt med, at du bevarer overblik og fokus på målet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen for NAOC Training Section Michael F. Jakobsen på 7281 1687, mobil 2395 5530 eller mail Merkur@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 27. september 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato forventes at være 1. november 2020, men vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opga-ver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styr-ker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Sø-værnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

11.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent