Vedligeholdelsesofficer til Kongeskibet DANNEBROG (genopslag)


Vedligeholdelsesofficer til Kongeskibet DANNEBROG

1. Eskadre søger premierløjtnant til stilling som Vedligeholdelsesofficer i Kongeskibet DANNEBROG.

Der er tale om en afsøgning efter en dygtig, selvstændig og engageret maskinofficer til tjenesten om bord. Kongeskibet byder på store og anderledes oplevelser i et ganske særligt miljø, der er præget af faglig stolthed, høje standarder, kammeratskab og sømilitær kultur.
Om os
Kongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Hendes Majestæt Dronningen samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller er om bord i forbindelse med anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. Kongeskibet er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativt fra ultimo marts til primo oktober.

Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på at fungere som en sejlende enhed, der under alle forhold varetager opgaven som sejlende platform for Den Kongelige Familie - bl.a. i f. m. ceremonielle handlinger, besøg i ind- og udland, repræsentation, bespisning og underbringelse af kongelige personer, gæster i øvrigt og tilhørende følge. Hertil kommer klassiske sømilitære opgaver som f.eks. søredningsopgaver, farvandsovervågning o. l.
Om stillingen
Teknikdivisionen på DANNEBROG består af tre officerer: Teknikofficeren (TKO/KL), Vedligeholdelsesofficeren (VLO/PL) og Driftsteknisk Officer (DTO/PL). Hertil kommer to befalingsmænd i form af Forsyningsbefalingsmanden (FSB/SSG) og Elektronikbefalingsmanden (EBM/OS). Endvidere indgår i organisationen en maskinkonstabel i tjenesten som Storesrumsgast, og som tillige er uddannet elektriker. Endeligt er tilknyttet seks værnepligtige i perioden marts til oktober.

I dit direkte ledelsesvirke som sektionsofficer har du skibets erfarne EBM samt de værnepligtige som er til rådighed i divisionen. Du indgår som maskinvagthavende i søen, og varetager tillige funktionen som vagthavende officer under landlovsvagt.

Vedligeholdelsesofficerens primære opgaver er meget alsidige og er primært følgende:
- Tilrettelægger brugervedligeholdelse og reparationer i samarbejde med DTO samt gennemførelse og kontrol af arbejdet i divisionen.
- Ansvarlig for tilrettelæggelsen af vagt- og tjenesteplanlægningen for Teknikdivisionens faste personel.
- Ansvarlig for driften af udenomsmateriel så som køleanlæg, osmose, spildevandsanlæg m.m.
- Udfærdiger bilag til kommandostrygningsrapport i samarbejde med TKO.
- Udfærdiger vedligeholdelsesmeddelelser til vintervedligeholdet samt under togt.
- Opdatering af Kongeskibets arbejdspladsbrugervejledninger.

Det vil være en stor fordel såfremt, at du har arbejdet med SAP/DEMARS.

Skibets sejladsprogram er meget varieret hen over sommersæsonen, med togter, heriblandt på op til halvanden måneds varighed med fravær fra hjemmet. Det forventes, at vi i besætningen er særdeles fleksible og omstillingsparate til ethvert tidspunkt og i enhver henseende. Sejladsmønsteret samt muligheden for frihedsafvikling i sommerperioden afhænger af Kongehusets program for det enkelte år. Som udgangspunkt skal man ikke påregne at holde længere tid fri i denne periode. (Ferieperioder planlægges udenfor sejladsperioder).

I perioden primo oktober til ultimo marts foretages en omfattende vedligeholdelse af skibet, hvor du vil indgå som en flere tilsynsførende, ligesom der hen over vinterperioden afvikles frihed. Herudover vil der være undervisning af værnepligtige i maskintjeneste i samarbejde med de øvrige befalingsmænd inden den sejlende sæson påbegyndes.
Om dig
Vi forventer en teknisk officer – gerne med et par års erfaring i tjenesten – som holder af, at arbejde med og omgås unge mennesker. En stor del af dit arbejde består i at uddanne og udvikle værnepligtige, hvorfor erfaring med og lyst til daglig ledelse og håndtering af personel efterspørges. Derudover forventes det, at du formår at levere relevant og tilstedeværende ledelse i f. t. skibets erfarne mellemledere, og herunder skabe de nødvendige resultater igennem en bred pallet af ledelsesmæssige redskaber.

Udover din faglighed som teknisk officer er du præsentabel, du er socialt anlagt og du har veludviklet situationsfornemmelse samt gode samarbejdsevner.

Vi forventer en høj grad af selvstændighed, da du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

På DANNEBROG værdsætter vi dit engagement og dine ambitioner. Du vil komme til at arbejde sammen med gode erfarne kolleger og vil have stor mulighed for personlig udvikling.

Kvalifikationer :
- Havarikursus/røgdykker
- DeMars 900 grundkursus
- DeMars PM965 Rekvirent
- DeMars PM 962 Værkstedsmedarbejder
- DeMars PM 964 Drift af Planlagt vedligeholdelse (Ønskeligt)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte TKO på Kongeskibet, KL Thomas Kyhe på tlf.: 41 30 97 41, FIIN- adresse: DNBR-TKO@fiin.dk

Du er også velkommen til at kontakte NK på Kongeskibet, OK Sten Bilde Jensen på tlf.: 41309740, FIIN-adresse: DNBR-NK@fiin.dk

Alternativt kan du kontakte Søværnets Center for Administration i Frederikshavn: KL Bårdur Sandå, SCA-F-BEM01@FIIN.DK, tlf. 72 85 75 51.


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 3. oktober 2020. Stillingen er til besættelse 1. november 2020 eller snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

1. Eskadre

1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af havmiljøopgaven i danske farvande, søopmåling i danske og grønlandske farvande, enheder til uddannelse af kadetaspiranter og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er 1. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, som har et stort antal redningsstationer placeret rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.10.2020

Indrykningsdato

11.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent