Forsvarsministeriets lønløsning søger specialist


Forsvarsministeriets lønløsning søger specialist

Vil du være med til at systemudvikle, optimere og vedligeholde Forsvarsministeriets lønsystem?

Er du også frisk på nye udfordringer, og trives du med at være en del af uformel gruppe, hvor man får tingene til at fungere? Tilhører du den særlige skare af mennesker, der både kan håndtere løndele samt overskue samspillet med andre systemer? Hvis du kan svare ja, så kan du være på vej til et spændende job hos os i Lønproduktion- og kontrolsektionen i Ballerup.

Om os
Lønproduktion- og kontrolsektionen er en del af Overenskomstafdelingen i Forsvareministeriets Personalestyrelse. Overenskomstafdelingen har til opgave, at forhandle og fortolke en række aftaler og overenskomster på Forsvarets område herunder, sikre rettidig implementering i lønsystemet.

Sektionen varetager systemudvikling, drift og vedligeholdelse af Forsvarsministeriets del af lønsystemet (FMN-LØN (SLS)) og foretager blandt andet programmering, afvikling af lønkørsler m.v., kontrolafstemning og beregning, test m.v. samt rådgiver på løn- og tjenestemandspensionsområdet. Hver måned foretager vi mange ændringer i lønsystemet.
Disse ændringer afspejler fornyet overenskomster, aftaler, love eller ændring til skattelovgivning m.v. Samlet set sikrer vi, at forsvarets ansatte får deres løn til tiden hver måned.

Sektionen består af 8 medarbejdere. Du bliver en del af et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejder i et godt socialt og uformelt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og koordination er i højsædet med muligheder for både personlig og faglig udvikling. Vi lægger vægt på engagement, at være gode kolleger for hinanden og, at vi har en uhøjtidelig men ordentlig omgangstone.
Om stillingen
Som medarbejder i sektionen skal du primært deltage i systemudvikling, programmering og drift og vedligeholdelse af lønsystemet (FMN-LØN (SLS)). Dette foretages ved anvendelse af Statens Lønsystem (SLS). Vores processer kræver en tæt dialog med kunder samt interne som eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

Dit arbejdsområde vil består af følgende hovedområder:

Driftsvedligeholdelse herunder programmering i FMN-LØN (kontering, afregning, løndele, filer, lønspecifikation m.v.)

Dannelse af og afvikling af rekvisitioner herunder lønkørsler m.v.

Udarbejdelse og levering af filer/PDF-dokumenter m.v. til kunder og interessenter.

Oprette og vedligeholde brugere og rettigheder i brugeradministrationssystem til FMN-LØN.

Servicerer vores kunder og samarbejdspartnere inden for området.

Kontrolafstemning af løn m.v., afregning til Skatteforvaltningen, fildannelse m.v.

Deltager i sidemandsoplæring af kollega(er).

Tværgående opgaver samt ad hoc opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du har en interesse, viden og erfaring med beregning af løn og løndannelse gerne i Statens lønsystem og DeMars. Vi ser derfor gerne, at du har forudgående kendskab eller erfaring med lønberegning, løndannelse og/eller programmering.

Det er fordelagtigt, hvis du har kendskab til Forsvaret, Statens Lønsystem (SLS) og DeMars (HR) men ikke et krav.

Oplæring finder sted i form af sidemandsoplæring og relevante kurser.

Vi forventer, at du er engageret, fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdsopgaver og tempo, at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt hurtigt kan tilegne dig ny viden og færdigheder. Du kan lide at samarbejde både med dine kolleger i teamet, men også på tværs i og uden for organisationen.

Du besidder evnen til, at tænke analytisk og har kendskab og erfaring i anvendelse af grundlæggende IT-systemer og du har et forudgående og godt kendskab Statens Lønsystem (SLS) samt kendskab til DeMars (HR).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Lisbeth Mette Juul Andersen på telefon 32 66 53 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sihm på telefonnr.: 72 81 96 96.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2020. Vi afholder løbende samtaler og forventeligt i uge 41.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.09.2020

Indrykningsdato

10.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent