1. Brigade søger en operativt indstillet seniorsergent


1. Brigade søger en operativt indstillet seniorsergent

Er det dig, så er stillingen som efterretningsbefalingsmand (EBM) i Efterretningssektionen ved stab ved 1. Brigade, klar til besættelse.

Har du kendskab til efterretningsarbejde, brænder du for operativt analysearbejde, vil du være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer? Så er det jobbet for dig. Du har mulighed for at præge arbejdet inden for efterretningstjenesten, i samarbejde med et stærkt team. Den vakante stilling er i brigadens operationscenter.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

G2 har en ambition om at være blandt de fagligt dygtigste inden for efterretningstjenesten. Dette skal ske gennem erfaringsudveksling og konceptudbygning internt i sektionen, men også gennem kurser og kontaktbesøg ved andre enheder.

Under operativ indsættelse vil G2 være en væsentlig bidragsyder til brigadechefens beslutningsgrundlag.
Om stillingen
Efterretningssektionen består organisatorisk af ni medarbejder, fordelt på fem officerer, tre befalingsmænd (seniorsergenter) og en STHJ.

Under operativ indsættelse skal du virke som EBM i brigadens operationscenter.

I operationscentret indgår du i et team. Teamet bidrager til at skabe det nødvendige grundlag for brigadechefens føring af brigadens enheder. Teamets ansvar er tilstadighed, at have et opdateret billede af situationen på kamppladsen.

I den daglige drift har G2 en række opgaver bl.a.:
- Planlægning af øvelser og intern UDD.
- Udvikling af SOP/SOI.
- Kontakt til efterretningspersonellet i enhederne.
- Sagsbehandling i relation til brigadens daglige drift.
- Ansvarlig for militær sikkerhed internt i brigadestaben og brigaden i forbindelse med indsættelse.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejde om mandagen og afspadsering eller hjemmearbejde om fredagen.

Stillingen indebærer øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – øvelsesvirksomhed er såvel i Danmark som udlandet.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent (SSG), alternativt er du erfaren oversergent (OS) (6-8 års tjeneste som OS) som er klar til udnævnelse. Er du erfaren oversergent, men mangler de forudsætningsskabende uddannelser i forhold til udnævnelse til SSG, kan du evt. ansættes mod indgåelse af en udviklingskontrakt.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket om og evnen til at lære nyt, samt at du kan indgå i en dynamisk enhed, med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner og er der den rigtigt kemi mellem dig og os, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring. Det er således ikke et ubetinget, men et ønskeligt krav, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste.

1 Brigade er det rigtige sted for dig, hvis du brænder for den operative tjeneste og ønsker at dygtiggøre dig inden for dette område.

Ved 1 Brigade, bliver du afprøvet i den operative tjenste på troppeenhedsniveau og du får gode muligheder for at dygtiggøre dig. Vi kan tilbyde en afvekslende hverdag, hvor der kan skabes god vilkår for udvikling og uddannelse.

Ønsker du at blive afprøvet og vurderet i forhold til en senere udnævnelse til chefsergent, eller i forhold til late entry på kaptajnsniveauet, er 1. Brigade stedet. Her kan du på niveau III, både blive vurderet i virket i en operativ funktion, samt som sagsbehandler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Morten Møller på telefon 20 80 75 60 eller mail 1BDE-G2-01@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.10.2020

Indrykningsdato

10.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent