Kompetent efterretningsofficer til Jægerkorpset


Kompetent efterretningsofficer til Jægerkorpset

Er du uddannet kaptajn og brænder du for at være i efterretningstjenestemiljøet ved specialoperationsstyrkerne? Samt har lyst til en hverdag med mange forskellige udfordringer? Så har Jægerkorpsets S2 lige jobbet til dig.
Om os
Jægerkorpset er en del af Forsvarets Specialoperationsstyrker og er en selvstændig myndighed direkte underlagt Specialoperationskommandoen. Jægerkorpset har fokus på det landmilitære domæne og har som primær opgave at kunne indsættes i operationer med kort varsel, hvor konventionelle styrker ikke kan anvendes - såvel i nationalt som internationalt regi. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

Efterretningssektionen arbejder selvstændigt med indhentning af informationer om miljøer, der kan være interessante og potentielle indsættelsesmuligheder for JGK. Der er, indenfor de givne rammer, generelt stor frihed til opgaveløsningen.
Det høje aktivitetsniveau medfører, at dele af sektionen ofte er 'indsat' til opgaveløsning i f. m. missioner eller uddannelsesvirksomhed. Det kræver derfor stor fleksibilitet og omstillingsparathed at arbejde i efterretningssektionen.

Den nuværende bemanding i sektionen udgøres af kompetent og erfarent personel. Overordnet er sektionen et sammentømret team. Omgangstonen er uformel og baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til JGK samlede opgaveløsning.
Udvikling af sektionens kompetencer har prioritet, og derfor deltager alle medarbejdere i funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når dette er foreneligt med øvrige aktiviteter.
Herudover prioriteres vedligeholdelse af medarbejderens fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder.
Om stillingen
Du skal virke som efterretningsofficer i rammen af Jægerkorpsets stab, men også være i stand til at levere direkte støtte til indsatte styrkeelementer. Du bliver fører for S2 analysecellen, hvor data indenfor områderne GEOINT, IMINT, OSINT, HUMINT og SSE samles til efterretningsprodukter og hvor efterretningskredsløbets all source del prioriteres.
Du må forvente en del kursus-, seminar- og øvelsesaktivitet, og du skal naturligvis altid være udsendelsesparat.
Om dig
Du er kaptajn og din store passion er efterretningstjeneste. Du har stor interesse for specialoperationsområdet og er i besiddelse af gode engelskkundskaber.
Du er analytisk stærk og kan levere skarpe delkonklusioner som svar på enhedens PIR.

Du har erfaring fra tidligere arbejde i en efterretningssektion eller fra indhentningsarbejde. Du har været udsendt i en efterretningsrelateret funktion. Du har gode kontaktfærdigheder og det er ønskeligt, at du har et nationalt og evt. internationalt netværk indenfor miljøet.

Du er vant til at arbejde selvstændigt, og er udpræget initiativrig. Du er positiv af natur og har en god portion humoristisk sans. Du er fleksibel i.f.t. såvel opgaveløsninger som de udfordringer, du møder i et operativt miljø - og du er i en god, allround, fysisk form.
Du har uddannelserne inden grundlæggende efterretningsuddannelse eller tilsvarende uddannelser. Du vil gerne udvikle dig til chef for efterretningssektionen ved Jægerkorpset på sigt.
Du er HUMINT uddannet, eller har en profil, der gør, at du kan optages på HUMINT uddannelsen. Det er en fordel, hvis du har operativ erfaring med Ibase/DASID, ArcGIS og BICES. Det er ligeledes en fordel, hvis du allerede har erfaring med anvendelse af SSE.
Det er ønskeligt - men ikke et krav, at du enten er specialoperationsstyrkeuddannet, eller har erfaring fra specialoperationsstyrkemiljøet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til CTS under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte S1/JGK, SSG Carsten Højris Nielsen på telefon +45 72 83 90 11

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.

Stillingen er ledig med tiltrædelse den 1. december 2020 eller snarest derefter. Dato for start koordineres i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

10.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent