Logistikhjælper til 3. CBRN- og Konstruktionsbataljon (Genopslag)


Forsyninghjælper til 3. CBRN- og Konstruktionsbataljon (Genopslag)

Er du skarp til logistik og IT, og kan du arbejde selvstændig - samtidig med - at du er service minded, så er du måske vores nye forsyningshjælper i logistiksektionen (S4).
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive Kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni. Dertil tre S7, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtter i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner. Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi alle opgaver til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines. Vi er særdeles afhængige af andre aktører ifm DIPLO ansøgninger, grundet en stab på 50 mand der har mange øvelser i udlandet samt rejser, der alle går gennem S4.
Om stillingen
Som logistikhjælper ved logistiksektionen (S4) ved 3 BTN, indgår du i en sektion bestående af to LOGHJ, to LOGBM og en LOGO.

Opgaverne i sektionen er mange og meget varierede, dog er standard opgaverne fordelt på personel ved S4.

Stillingen har følgende ansvarsområde:
- Indtastning af målebilag.
- Bestilling, modtagelse og afskrivning af materiel.
- Forsyner for staben samt S7 (INFRA, GEO og CBRN).
- Styre stabens it myndighedsregnskab.
- Varte bataljonstabens køretøjer.
- Vedligeholdelse af A-normering.
- MDG

Udover de faste opgaver, vil du ligeledes skulle deltage i øvelser og skydelejre. Kursusvirksomhed vil primært være aktuelt, såfremt du mangler kvalifikationer til at bestride stillingen.
Har du planer eller ønsker omkring kurser og uddannelser, er jeg åben for en dialog om dette.
Om dig
Du skal være indstillet på, at arbejde hårdt, og ofte tænke i alternative løsninger. Du skal sætte opgaverne højt, og være klar til skæve arbejdstider.

Du skal have arbejdet med forsyningstjeneste for, at komme i betragtning til stillingen, idet sektionen skal kunne vejlede forsyningssektionerne i kompagnierne. Derfor er det et krav, at du har myndighedsbeholdningskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Klaus Payne på telefon 72 82 53 21 eller seniorsergent Svend Thorsen på telefon 72 82 53 05

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. september 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 2. november 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets
hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &
Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3
vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende
Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.09.2020

Indrykningsdato

09.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent