Sergent/Våbenteknisk Assistent (VTA) til Fregatten Esbern Snare.


Sergent/Våbenteknisk Assistent (VTA) til Fregatten Esbern Snare.

ESBERN SNARE søger en sergent med automatikteknikeruddannelse (eller lignende), med et bredt kendskab til data, mekanik og våben, kombineret med lederevner og godt overblik
Om os
Med base i Frederikshavn, indgår Fregatten Esbern Snare i 2. Eskadre Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i såvel danske farvande, ved Grønland og Færøerne, som internationalt.

Vi er en besætning, der vægter kammeratskab, gensidig tillid på tværs af rang, høj faglighed, evne til at finde løsninger, sømandsskab, god fysik og soldaterfærdigheder højt.
Besætningen er i et intenst træningsforløb, og vi forventer at skulle tilbringe mange og lange perioder sammen på havet det næste år. Vi har derfor også fokus på sociale kompetencer og god menneskelig forståelse.

Vi tilbyder et fantastisk job. Vores sektion er præget af stort personligt engagement, stabilitet og lille udskiftning bland både menige, sergenter og officerer.
Vi forventer normalt ca. 130 sejldage om året, fordelt over kortere eller længere perioder
Vi har hjemmebase i Frederikshavn, men tilstræber, at gøre det muligt, at få en hverdag til at fungere, selv om man bor langt væk.

Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare

Om stillingen
Som VTA indgår du sammen med den våbentekniske befalingsmand (seniorsergent) og den Våbentekniske Officer (premierløjtnant), i den daglige ledelse af våbensektionen, der refererer til Våben -og Elektronikofficer (kaptajnløjtnant).

Din opgave er primært, at varetage den daglige ledelse af våbensektionen, der består af 6 faglærte automatik- og våbenteknikere, 2 ufaglærte våbengaster og op til 2 lærlinge.
Du bliver bl.a. ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af vores våbensystemer, systematisk og struktureret fejlsøgning, udbedring og afrapportering. Desuden fører og leder du reparations indsatsen under øvelse og kamp. Under land og til søs indgår du desuden i befalingsmændenes vagttørn.


Om dig

Du kender rutinerne og dagligdagen til søs, og ved hvad du går ind til. Som sergent viser du stærk og synlig daglig ledelse af en velkvalificeret og sammentømret gruppe, både i basehavn og under sejlads. Du skal kunne lede og motivere en gruppe gennem lang tid, og føre, når situationen kræver det.
Du er omstillingsparat og struktureret. Det er vigtigt, at du har en helhedsforståelse for skibet, og at du kan samarbejde med alle sektioner ombord, så vel som med værksteder og myndigheder i land.

Fagligt har du et godt systemkendskab, eller er indstillet på en stejl indlæringskurve, hvor vi bakker dig op med de nødvendige kurser.

Vi tilstræber, at hele besætningen vedligeholder og udbygger deres skydefærdigheder med håndvåben. Det er derfor et ønske, at du enten er skydeleder, eller har mulighed for og interesse i, at gennemgå skydelederuddannelsen.

Som sergent er du bærer af Søværnets traditioner og kultur, og du er med til at udbrede og fastholde den i dagligdagen.

Desuden skal du være en god kollega og messekammerat.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Våben Teknisk Officer, Premierløjtnant Claus Nilsson på telefon 72 85 44 77 / mobil 30 16 94 79 eller på mail 2E-ESSN-VTO@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 47.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

09.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent