Seniorsergent med speciale i kampinformation til ABSALON (genopslag)


SSG med speciale i kampinformation til ABSALON (genopslag)

Har du lyst til at arbejde ved en af Søværnets største kampenheder? Vil du gerne gøre en forskel internationalt? Så er det dig vi søger som vores nye leder indenfor kampinformation.
Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22, som opstiller enheder til internationale operationer. Vi kan deltage i alt, fra maritime humanitære opgaver til skarpe operationer og har bl.a deltaget i operationer i Det indiske Ocean med antipiraterioperationen og operation Active Endeavour med efterretnings opgaver. ABSALON indsættes hyppigt i NATOs stående fregatstyrke Standing NATO Maritime Group (SNMG).

Vi er en kompetent besætning, hvor sammenhold, gensidig respekt og faglighed er en naturlig del af vores hverdag.

Vi har fast base i Frederikshavn.
Om stillingen
Du er leder af kampinformationssektionen og vil derfor være en del af operationsdivisionen. Du vil være ansvarlig for den daglige drift af sektionen som består af 18 medarbejdere. Du er ansvarlig for at vedligeholde og udvikle personellets faglige kompetencer.

Dine primære opgaver:
• Daglig leder for sektionen
• Planlægge, gennemføre og vedligeholde uddannelse for sektionen
• Terminal Security Officer (TASO) for klassificerede netværk
• Forberedelse af sektionen til øvelser og operationer
• Overordnet ansvarlig for at sektionen levere den nødvendige effekt til søs
• Operationsofficerens rådgiver indenfor kampinformation
• Helikopterkontrol
• Operation Room Manager i klart skib


Vi tilbyder en stilling hvor ledelse, ansvar og samarbejde spiller en vigtig rolle og hvor to dage sjældent er ens.

Stillingen vil give dig mulighed for både personlig- og faglig udvikling, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og funktion.

Vi kan desuden tilbyde en fleksibel tilgang til tjeneste i Frederikshavn, der kan tilpasses dine individuelle behov.

Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet. Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Vi søger følgende kvalifikationer:
- Grundlæggende SG uddannelse samt VUT-l og VUT-II.
- At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
- At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.
- At du har status som Helikopterkontrolofficer
- At du har gennemført DeMars 604 Myndighedsbeholdning
- At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.

Der vil blive lagt vægt på erfaring fra sejlads i 2. ESK.

Er du OS KI i Søværnet og opfylder nogle af kvalifikationerne, opfordres du til at søge stillingen alligevel. Hvis du er den rette kandidat kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du tillægges de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Rasmus Bæk Nielsen, Støtteskibet ABSALON, mail: 2E-ABSL-OPO@FIIN.DK eller på telefon +45 728 54493.

Alternativt OK Jan Erik Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 4. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 41.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt eller når den rette kommer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent