Koordinerende Sikkerhedsrådgiver ved Trænregimentet i Aalborg


Koordinerende Sikkerhedsrådgiver ved Trænregimentet i Aalborg

Kunne du tænke dig, at arbejde som koordinerende Sikkerhedsrådgiver? Så er det måske dig, som vi søger.
Om os
Den koordinerende Sikkerhedsrådgiver hører til i Garnisonsstøtteenheden (GSE) ved TRR.
GSE understøtter Trænregimentets opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. vagt, sikkerhed, administration, kommunikation, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte.
Om stillingen
Som koordinerende sikkerhedsrådgiver refererer du i dit daglige virke direkte til Chefen for Trænregimentet og er organisatorisk placeret ved Garnisonsstøtteenheden (GSE).
Dine opgaver vil primært omfatte:
• Sagsbehandler sager vedr. transport af farligt gods.
• Rådgiver chefer og enheder i forbindelse med transport af farligt gods.
• Iværksætte relevante procedurer, til sikring af efterlevelse af regler for farligt gods, og efterfølgende tilse, at procedurer anvendes og efterleves.
• Føre kontrol med, at myndighedens personel er uddannet indenfor farligt gods området.
• Koordinerende ansvar i forhold til Trænregimentets decentrale transportdelinger samt andre decentralt forlagte enheder.
• Stedfortræder for Hærens Koordinerende sikkerhedsrådgiver.
• Planlægge og gennemføre farligt gods relaterede uddannelser for hele Hæren.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har fokus på at bidrage til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø og en god og effektiv opgaveløsning for medarbejdere og enheder under overholdelse af gældende lovgivning.
Du er stærk og effektiv i din kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig. Du skal kunne videreformidle bestemmelserne indenfor farligt gods området til såvel bruger og chefer, og i din sagsbehandling formår du at bidrage med skriftlige produkter af høj kvalitet.
Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og myndigheder, og du formår at balancere rollen som rådgiver for chefer med rollerne som underviser og kontrollant, bl.a. ifm. uddannelser og inspektioner/certificeringer.
Opgaveporteføljen for Trænregimentets koordinerende sikkerhedsrådgiver er stor og omfattende og stiller krav om gode evner til at planlægge og koordinere, herunder er det vigtigt at kunne inddrage øvrige NIV III sikkerhedsrådgivere i opgaveløsningen.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver. Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere opgaveløsning indenfor farlig gods området.
Ansættelsesvilkår
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingsaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at chefen for GSE, major Steen Sekkelund Andersen, TRR-G-01@MIL.DK, telefon 22 67 80 18

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober. 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent