Logistikafdelingen i Søværnskommandoen søger 2 kaptajnløjtnanter med overblik og interesse i at holde Søværnets enheder sejlende.


Logistikafdelingen i Søværnskommandoen søger 2 kaptajnløjtnanter med overblik og interesse i at holde Søværnets enheder sejlende.

Dette er muligheden for at arbejde med den tekniske sagsbehandling i forhold til nuværende og kommende enheder i Søværnet. Du bliver stillet overfor et job, hvor du dagligt fokuserer på materielstanden af Søværnets enheder og arbejder med den fremtidige tekniske udvikling af nuværende og nye enheder.

Du indgår i et team, der har fingeren på pulsen, når det gælder Søværnets muligheder for at løse opgaverne, og hvor du har stor indflydelse og medbestemmelse på, hvordan vi bedst understøtter enhederne.
Om os
Logistikafdelingen – N4, består af 12 medarbejdere, hvor samarbejdet, vidensdelingen og koordineringen internt og med andre myndigheder/styrelser er nogle af kerneværdierne.

Derudover varetager afdelingen fagområderne materiel og forsyning, materielberedskabet og etablissement som en stor del af opgaveporteføljen. Søværnskommandoens organisation er under finjustering, hvorfor der i det kommende ½ år kan være enkelte justeringer for afdelingens opgaver.
Om stillingen
Dine opgaver er indenfor teknisk sagsbehandling for Søværnets enheder samt tekniske systemer og virket som Materielberedskabsofficer. De to stillinger behandler søværnets store enheder, hvorfor forskellen imellem stillingsindholdet vil være baseret på skibstypen tilknyttet stillingen.

I de daglige opgaver har du en bred kontaktflade op mod eskadrerne og de tekniske ressourcer på de sejlende enheder, og du koordinerer dit arbejde op imod Forsvarsministeriets Indkøbs og Materielstyrelse samt Udviklings- og Planlægningsstaben. Derudover er du teknisk rådgiver internt i Søværnskommandoen.

Der er rig mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor skriftlige produkter og kommunikation i stillingen – både i forhold til opgaverne som sagsbehandler og arbejdet i forskellige arbejdsgrupper.

Opgaven som Materielberedskabsofficer (MBO) er en af hjørnestenene i forhold til at opretholde Søværnets materielberedskab og opgaveløsning generelt og funktionen giver et unikt indblik i hele Søværnets opgaveportefølje. Du bliver uddannet til funktionen og indgår i en tørn på tilkaldevagt sammen med kollegaerne i sektionen.

Der vil være rejseaktivitet i et begrænset omfang i stillingen.
Om dig
Du er teknisk uddannet officer med stor interesse i, hvordan Søværnet holdes flydende og sejlende.
Der er brug for, at du kan arbejde dig ind i til tider komplekse opgaver, og at du kan nedbryde dem og omsætte dem til løsninger, som også andre kan forstå og arbejde videre med.

Du er ikke altid en enmandshær, og du har fokus på at samarbejde med kollegaer på tværs af hele Forsvaret for at skabe de bedste produkter og løsninger. Du kan læse dig ind i tekniske problemstillinger og du kan aktivt og selvstændigt søge de ressourcer, som du har brug for i forhold til dine opgaver.

Du er så struktureret, at du fastholder målet i dine opgaver, og du kan konstruktivt formulere og kommunikere dine krav og forventninger til alle parter i dine sagsområder.

Hvilke opgaveområder, der helt præcis bliver en del af din opgaveportefølje tilpasses din erfaring og kompetencer, og dette vil selvfølgelig udvikle sig over tid, efterhånden som dine kompetencer også udvikler sig. Både i relation til opgaven og ikke mindst i relation til kompetenceudvikling, hvor vi afstemmer organisationens behov med dine ønsker.

Vi forventer, at du tager aktiv del i den organisation, som du er en del af – både fagligt og ikke mindst som en god kollega, der indgår i et erfarent team med mange forskellige kompetencer og interesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Anders Lønne Christiansen på telefon 72 81 20 57.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 27. september 2020.

Ansættelsesdato 1. november 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent