Administrationsbefalingsmand (ACOS S1) ved ST/II JDR (genopslag)


Administrationsbefalingsmand (ACOS S1) ved ST/II JDR (genopslag)

Brænder du for operationer og personeladministration? Har du viljen og evnerne til skabe værdi for bataljonens kompagnier i dagligdagen – samt være bataljonschefen rådgiver indenfor flere administrative områder? Hvis du kan sige ja til dette, så er du helt sikkert en kandidat som Administrationsbefalingsmand ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (II/JDR).
Om os
II/JDR er udpeget til at være i NATO beredskab fra primo maj 2021. Det betyder, at Hæren kigger på II/JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Derfor er vi i gang med at bygge en kampbataljon op, der om knap et år skal kunne løse kampopgaver i det fulde spektrum. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning.

Bataljonen består af en stab, en uddannelsessektion (S7), et stabskompagni og to infanterikompagnier.

Staben, hvor jeg er chef, består af en administrationssektion (S1); bestående af én administrationsbefalingsmand samt 2 kontorhjælpere/kører, efterretningssektion (S2), en operationssektion (S3) og slutteligt en logistiksektion (S4). I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når vi angriber ud over udgangslinjen. Som stabschef er loyalitet, arbejdsglæde og lysten til at gøre sig umage vigtigt for mig.

I de fleste stillingsopslag ville der her stå noget a la ”attraktiv arbejdsplads”, ”uformel omgangstone” og ”gensidig respekt”. Ved du hvad? Hvis du ringer eller skriver til SSG K. Haislund på telefon 41 77 33 80 eller sender en mail på JDR-2B-S40C, så vil han gerne give dig nogle perspektiver på II/JDR som arbejdsplads. Du er også velkommen til at kontakte mig.
Om stillingen
Administrationsbefalingsmanden ved II/JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Det betyder, at dine opgaver i dagligdagen vil være meget varierende. Den primære opgave vil selvfølgelig være personeladministrationen ved bataljonen herunder rådgive og vejlede indenfor det administrative område så bataljonschefen og bataljonens øvrige chefer har et solidt beslutningsgrundlag. Denne opgave indebærer et tæt samarbejde med kompagnibefalingsmændene ved kompagnierne, regimentets personelsektion, det administrative fællesskab samt Bataljonsbefalingsmanden.

Ud over personeladministration skal du også virke som CBRN-cellefører ved bataljonen. Dette indebærer uddannelse samt kontrol af bataljonens øvrige CBRN-personel i samarbejde med UAFD. Der vil naturligvis også være ad hoc opgaver, som du både får lov til at planlægge og udføre.

I krigsfunktionen er du som administrationsbefalingsmand placeret i bataljonens Supply Area (SA) hvorfra du har ansvaret for den krigsmæssige personeladministration, herunder personelrapporter, krigsfangetjeneste osv. Det er også herfra, at bataljonens CBRN-celle, hvor du fungerer som cellefører, varetager deres opgaver. Begge funktioner vil naturligvis indbefatte råd og vejledninger til den resterende stab, så bataljonschefen har det bedste beslutningsgrundlag for at føre bataljonen i kamp.
Om dig
Du er seniorsergent, eller oversergent med flere års tilfredsstillende tjeneste, og har erfaring indenfor den administrative tjeneste.

Jeg forventer, at du:
- Har erfaring fra underafdelingsniveauet. Det behøver ikke at være et infanterikompagni, men det et vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne. Både i dagligdagen og i ”felten”.
- Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne.
- Har gode analytiske evner, tør tænke nyt og en god administrativ faglighed, som du kan bringe i spil.
- Ser dig placeret i bataljonsstaben i en del år. Du vil gerne være specialist, bataljonens kontinuitet, svær af undvære og dyr at erstatte. Men det kræver flere års tjeneste i samme funktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef, major Christen Starnov på telefon 20 72 57 56 eller via mail: JDR-2B-STCH@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-BA- BS249@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 43. Stillingen er til besættelse 1. december 2020 og gerne tidligere.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.10.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent