Forsyningsbefalingsmand ved Stabsdelingen i 1. Logistikbataljon


Forsyningsbefalingsmand ved Stabsdelingen i 1. Logistikbataljon

Vil du kombinere dit soldater- og førervirke i en stående enhed, parallelt med at skulle håndtere stabsdelingen på materielsiden? Så det dig vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand (FSBM) i stabsdelingen.
Om os
Stabsdelingen, som er en del af 1. Logistikbataljon, er garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af fire faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner.

Stabsdelingen består af 18 soldater. Stabsdelingen yder støtte til staben i 1. Logistikbataljon såvel i felten som i garnisonen. Vi er en professionel enhed, som lægger stor vægt på at alle soldater lever op til deres ansvar som professionelle soldater og samtidig er i besiddelse af et højt forandringsberedskab. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
FSBM er overfor delingsføreren ansvarlig for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges delingen vedr. forvaltning af materiel og køretøjer.
FSBM er desuden ansvarlig for delingens materielforvaltning og materielregnskab i myndighedsbeholdning, og holder løbende delingsføreren orienteret om materiel- og køretøjsstatus. Du støttes i denne opgave af en forsyningshjælper.
Arbejdsdagen vil følge uddannelsen af delingen, og du skal forvente en vis grad af øvelsesvirksomhed. Du vil have frie rammer i forhold til hvordan driftsopgaverne i dagligdagen afvikles. Du deltager desuden i delingens daglige drift og vil alt efter dine kompetencer og delingsførerens bestemmelser deltage i dele af uddannelsen.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med gode lederegenskaber og har gode IT færdigheder. Du har forståelse for den interne logistik. Du tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden. Det er særdeles vigtigt, at du har interesse for den taktiske logistik på kampladsen.
Du skal være rollemodel for yngre kollegaer og er indstillet på, at tage ansvar for delingens interne logistik.

Vi ser gerne du har gennemført SAP kurserne i myndighedsbeholdning, men dette er ikke et ufravigeligt krav, idet den nødvendige faglige viden kan bibringes gennem et uddannelsesforløb. Du skal endvidere som minimum være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingsaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte Jens Prestage på telefon 41 71 04 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober. 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

08.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent