Uddannelses- og koordineringsbefalingsmand ved National Air Operations Centre (NAOC) Training Section i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup


Uddannelses- og koordineringsbefalingsmand ved National Air Operations Centre (NAOC) Training Section i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup

Har du et operativt mindset, og kan du se dig selv i et operativt miljø på taktisk niveau? Har du lysten til at koordinere og afvikle kursus/træning- og øvelsesaktiviteter internt i NAOC, samt medvirke til NAOC fortsatte opbygning mod Initial Operational Capability i dette forlig, så er du måske den nye uddannelsesbefalingsmand ved NAOC.
Om os
Flyverkommandoens nationale luftoperationscenter varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets enheder under dansk kommando i døgndrift i fred, krise og konflikt. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC skal gennem forliget øge sin kapacitet til føring af luftmilitære styrker.
Om stillingen
NAOC Training Section varetager uddannelser og træning af eget og designeret personel.

En af dine hovedopgaver vil være at planlægge, administrere og facilitere gennemførelsen af luftmiltære kurser og uddannelser for enhedens personel. Det forventes, at du med din per-sonlige fremtræden, din undervisning og vejledning vil fremme en professionel optræden i NAOC.

Stillingen har berøring bredt i NAOC, men også til det øvrige flyvevåben, da eksperterne til anvendelse i kursusøjemed findes overalt i FLV organisation og situationsbestemt inddrages i uddannelses- eller evalueringsaktiviteterne.

Det er afgørende, at du vedligeholder og udvikler de af dine kompetencer, som kan anvendes ifm. udførelse af funktionen, f.eks. undervisning, planlægning af uddannelse og operationer i bred forstand eller logistik. Dette vil ske gennem deltagelse i udvalgte aktiviteter, uddannelse og ved On the Job Træning (OJT).

Specifikke opgaver:
• Bidrager til udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner for funktioner i NAOC, til både fred, krise og krig.
• Bidrager til planlægning, administration og afvikling af interne og eksterne operative uddannelser.
• Bidrager til tilrettelæggelse og gennemførelse af NAOC øvelsesvirksomhed ifm. træning af NAOC- og designeringspersonel.
• Bidrager til håndtering af den fornødne nationale og NATO dokumentation til at løse enhedens opgaver, herunder bidrager til udarbejdelsen af den interne dokumentation for standarder.
• Bidrager til udvikling og afvikling af NAOC simulation til operativ træning med støtte fra NAOC øvrige sektioner.
• Bidrager til intern og ekstern videndeling inden for luftoperationer.
• Bidrager som ekspert indenfor eget kompetencefelt.
Om dig
Du er oversergent eller har mod på og evner til at blive det. Du har gennemslagskraft, gode samarbejdsevner og er i stand til at ”tænke ud af boksen”.

Du kommer muligvis fra et søsterværn, men har meget gerne erfaring fra integration af luftmilitære virkemidler, har arbejdet med luftoperationer, f.eks. som JTAC, Current Ops Assistent i en bataljonsstab eller lignende.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, og at du på eget initiativ påtager dig opgaver inden for dit fagområde samtidigt med, at du objektivt kan arbejde i enhedens interesser.

Du er aktivt opsøgende og fungerer godt i en ung organisation, der er i stadig udvikling. Du ser muligheder ved hjælp af din kreativitet. Som holdspiller støtter du sektionens øvrige medarbejdere samt resten af NAOC i deres arbejde, og du kan forvente det samme fra dine kollegaer med henblik på opnåelsen af de bedst mulige resultater.

Du har et operativt mindset og brænder for at udvikle dette i samarbejde med den øvrige organisation.
Du har gerne en operativ baggrund evt fra et andet værn eller kommando, og du har måske erfaring som underviser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHNST, KN Michael Fischer Jakobsen på telefon 72 81 16 87, mail FKO-F-CHNST@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 27.september 2020. Stillingen er til besættelse pr. den 1. november 2020 eller efter aftale der efter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

07.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent