Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)


Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)

Brænder du for logistik og har du lyst til at arbejde med administrativ og taktisk logistik på Brigadeniveau?

Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse?

Så er du måske den kommende logistikbefalingsmand ved Stab 2. Brigade.
Om os
Logistiksektionen (i daglige tale G4) ved 2. Brigade planlægger, tilrettelægger og kontrollerer tjenesten inden for det logistiske område ved 2. Brigade og brigadens dispositionsenheder.

Dette i et tæt og konstruktivt samarbejde med Hærkommandoen (HKO), primært G4, samt underlagte enheder.

G4 bidrager desuden med sagsbehandling indenfor materielområdet i opbygning og tilpasning af Hærens enheder i relation til gældende forsvarsforlig samt bidrager til uddannelse af enheder til NATOPS og INTOPS. Stab 2. Brigade er beliggende på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Om stillingen
Logistikbefalingsmanden (LOGBM) varetager administrativ sagsbehandling af logistiske opgaver i koordination med kolleger i G4, øvrige dele af Stab 2. Brigade samt Hærkommandoen.

Stillingen favner bredt og kræver indsigt i og samarbejde på tværs af ikke kun Hærens organisation, men også foresatte styrelser og myndigheder.

Som repræsentant for 2BDE vil du skulle kunne indgå i mødevirksomhed og projektorganisationer på alle niveauer af organisationen og være i stand til at kunne træffe beslutninger og afgørelser med udgangspunkt i dit kendskab til 2. Brigade overordnede behov og forvaltningsgrundlag.

Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil kunne udvikle såvel operative og administrative kompetencer.

Stab 2. Brigade er tillige en operativ stab og LOGBM indgår operativt ved 2. Brigades operationscenter, hvorfor det må forventes at optjene merarbejde og øvelsesdøgn.

Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstid og arbejdssted kan tilpasses i forhold til individuelle behov, efter givne retningslinjer og aftale med sektionschef.

Opgaverne i sektionen er mange artede, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats og en høj grad af omstillingsparathed. LOGBM sagsbehandler selvstændigt, men med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent med gennemført VUT-II/ML og eventuelt uddannelses niveau 5.

Du har tidligere været forsyningsbefalingsmand og efterfølgende været materielbefalingsmand og/eller logistikbefalingsmand på ansvar 4 niveau, eller evt. anden relevant tjeneste inden for logistik på tilsvarende niveau.

Du har stor erfaring med SAP/DeMars inden for MM modulet og godt kendskab til PM modulet. Du er helhedsorienteret og forudseende samt god til at planlægge.

Du er i besiddelse af gode kommunikative evner, verbalt såvel som skriftligt, og du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne helhedsorientering, analytisk tænkning samt kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes med en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre den nødvendige uddannelse for udnævnelse til chefsergent. Dette være sig Militær akademi uddannelse (MAU) eller tilsvarende uddannelse på uddannelsesniveau 5.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse. 

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef for Logistiksektionen, major Lars Kaltoft, på telefon 728 33042 eller mobil 2555 6042.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt løbende.
 
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af Hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

07.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent