Hjælp os med at passe på Danmark - Bliv telefonoperatør ved Rigspolitiets Call Center!


Hjælp os med at passe på Danmark - Bliv telefonoperatør ved Rigspolitiets Call Center!

Så er det nu, du skal melde dig ”under fanerne” hvis du har mod, tid og lyst til at bidrage med opgaveløsningen i Call Centeret i Jonstrup nær Ballerup.
Som telefonoperatør vil du få en central rolle i arbejdet med at bryde smittekæderne for COVID-19.
Om os
Situationen med spredningen og inddæmning af Coronavirus/COVID-19 medfører en lang række spørgsmål fra borgerne, samt et behov for kontaktopsporing af COVID-19 smittede jf. sundhedsmyndighedernes inddæmningsstrategi.

Du vil derfor få et højaktuelt og udfordrende job, med et stort samfundsansvar.

Vi har tre hovedopgaver:
• Besvarelse af indkomne opkald og spørgsmål om COVID-19
• Sikringsopgaver i forbindelse med lejren
• Opkald til COVID-19 smittede, herunder med råd og vejledning om test og isolation til både smittede såvel som nære kontakter

Vi håndterer hver dag et meget stort antal henvendelser fra borgerne og samfundet i øvrigt, og for at vi fortsat kan levere professionel service med høj grad af faglighed, søger vi mere mandskab.

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med medarbejdere fra Politiet, Beredskabsstyrelsen, FADL, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Hjemmeværnet.
Om stillingen
Dine vigtigste opgaver er, at besvare opkald samt at ringe ud til smittepersoner under anvendelse af tildelte anvisninger. Der vil i den forbindelse være støtte fra relevant sundhedsfagligt personale og øvrige myndigheder undervejs om nødvendigt.

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer), og går i turnus med 3 dages arbejde og 3 dages fri.
Vi arbejder alle ugens 7 dage i tidsrummet 05:45-00:15. De længste vagter er på 9 timer og 15 minutter.

Stillingerne er opgavebegrænset, hvilket vil sige at ansættelsen vil ophøre uden varsel, når behov for opretholdelse af Call centeret ophører.
Du vil i forbindelse med opstarten modtage den nødvendige instruktion og oplæring.
Om dig
Du er en del af Hjemmeværnets frivillige, Forsvarets reserve eller du har måske tidligere været militært ansat på manuelt niveau.
Vi forventer, at du hurtigt kan sætte dig ind i de retningslinjer og anvisninger vi giver dig.

Som person er du empatisk og du formår at favne bredt i din kommunikation.
Du skal være i besiddelse af en høj tolerancetærskel og skal kunne rumme at besvare store som små spørgsmål.

Du besidder gode samarbejdsevner, du er udadvendt og imødekommende.
Du skal kunne indgå i en uformel ramme i et bredt velfungerende samarbejde på tværs af myndigheder og faste strukturer.

I denne stilling er det vigtigt, at du trives med en høj grad af selvstændighed omkring opgaveløsningen. Derudover er det en styrke hvis du er fleksibel og omstillingsparat.

Anvendelse af PC, smartphone og tablet, herunder informationssøgning på myndighedernes hjemmesider samt vores eget intranet falder dig naturligt.
Det vil være en fordel, hvis du taler et eller flere fremmedsprog, men dette er ikke et krav.

Ansøgere med fuld HBU, FBU, SBU samt frivilligt personel fra HJV, der har gennemført LPU1-4 vil blive foretrukket.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Hovedparten vil således blive ansat under aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Ved en fuldtidsansættelse udgør basislønnen kr. 21.615,15 samt et militært tillæg på kr. 1.820,34 pr. måned. Der vil hertil være en arbejdsgiverfinansieret pension.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte opstillende enhed via telefonnummer 6188 5282.

Ansøgningsfrist er udvidet til den 31. december 2020. Der vil blive afholdt samtaler løbende samt umiddelbart efter sidste frist for ansøgning.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-KTP-PTP@mil.dk.

Ansættelse sker løbende efter aftale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.12.2020

Indrykningsdato

04.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent