Telefonoperatører til Myndighedsfælles Corona Hotline under Rigspolitiet i Jonstrup lejren.


Telefonoperatører til Myndighedsfælles Corona Hotline under Rigspolitiet i Jonstrup lejren

Så er det nu, du skal melde dig ”under fanerne” hvis du har mod, tid og lyst til at bidrage med opgaveløsningen i Call Centeret i Jonstrup nær Ballerup.
Om os
Situationen med spredningen og inddæmning af Coronavirus/Covid-19 medfører en lang række spørgsmål fra borgerne, samt et behov for kontaktopsporing af Covid-19 smittede jvf. sundhedsmyndighedernes inddæmningsstrategi.

I Call Centeret har vi 3 hovedopgaver:
• Besvarelse af indkomne opkald og spørgsmål
• Opkald til borgere
• Sikringsopgaver i forbindelse med lejren

Vi håndterer hver dag et meget stort antal henvendelser fra borgerne og samfundet i øvrigt, og for at vi fortsat kan levere professionel service med høj grad af faglighed, søger vi mere mandskab.

Du vil som telefonoperatør i Jonstrup indgå i et tværfagligt samarbejde med medarbejdere fra Politiet, Beredskabsstyrelsen, FADL, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Hjemmeværnet.
Om stillingen
Dine vigtigste opgaver er, at modtage og besvare opkald under anvendelse af tildelte anvisninger. Der vil i den forbindelse være støtte fra relevant sundhedsfagligt personale og øvrige myndigheder undervejs om nødvendigt.

Stillingen er en fuldtid (37 timer), og går i turnus med 3 dages arbejde og 3 dages fri.
Vi arbejder alle ugens 7 dage i tidsrummet 05:45-23:30. De længste vagter er på 9 timer og 15 minutter.

Stillingerne er opgavebegrænset, hvilket vil sige at ansættelsen vil ophøre uden varsel, når behov for opretholdelse af Call centeret ophøre.
Du vil i forbindelse med opstarten modtage den nødvendige instruktion og oplæring.
Om dig
Du er en del af Hjemmeværnets frivillige, Forsvarets reserve eller du har måske tidligere været militært ansat på manuelt niveau.
Vi forventer, at du hurtigt kan sætte dig ind i de retningslinjer og anvisninger vi giver dig.

Som person er du empatisk og du formår at favne bredt i din kommunikation. Du skal være i besiddelse af en høj tolerancetærskel og skal kunne rumme at besvare store som små spørgsmål. Du besidder gode samarbejdsevner, du er udadvendt og imødekommende.
Du skal kunne indgå i en uformel ramme i et bredt velfungerende samarbejde på tværs af myndigheder og faste strukturer.

I denne stilling er det vigtigt, at du trives med en høj grad af selvstændighed omkring opgaveløsningen. Derudover er det en styrke hvis du er fleksibel og omstillingsparat.

Anvendelse af PC, smartphone og tablet, herunder informationssøgning på myndighedernes hjemmesider samt vores eget intranet falder dig naturligt.
Det vil være en fordel, hvis du taler et eller flere fremmedsprog, men dette er ikke et krav.

Ansøgere med fuld HBU, FBU, SBU samt frivilligt personel fra HJV, der har gennemført LPU1-4 vil blive foretrukket.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Hovedparten vil således blive ansat under aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Ved en fuldtidsansættelse udgør basislønnen kr. 21.615,15 samt et militært tillæg på kr. 1.820,34 pr. måned. Der vil hertil være en arbejdsgiverfinansieret pension.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte opstillende enhed via telefonnummer 61885282

Ansøgningsfrist er udvidet til den 24. september 2020. Der vil blive afholdt samtaler løbende samt umiddelbart efter sidste frist for ansøgning.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-KTP-PTP@mil.dk.

Ansættelse sker løbende efter aftale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.09.2020

Indrykningsdato

04.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent