Kompagnichef CS Coy MND D


KOMPAGNICHEF TIL COMMAND SUPPORT COMPANY

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Så søg jobbet som Kompagnichef (KC) i Command Support Company (CSCOY) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn), og støtter Multinational Division North (MND N) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MND N.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling (Forward Command Post delingen bliver først aktiv i 2021). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup/Slagelse (Danmark) og Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af det gældende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte MND N’s operative opgaveløsning i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MND N er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Om stillingen
Du vil blive chef for en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere. Størstedelen af medarbejdere har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland, og flere af KMP medarbejder har svendebrev som henholdsvis IT-Supportere og IT-Teknikker.

Du vil som chef for en føringsstøtteenhed være ansvarlig for at bygge bro mellem støttede enheders operative behov og underafdelingens tekniske kapaciteter i samarbejde med bataljonsstaben.

Du er ansvarlig for underafdelingens samlede materiel-, økonomi- og personelforvaltning jf. foresatte myndigheders direktiver og bestemmelser, herunder fordeling af ressourcer til underlagte enheder samt opfølgning og kontrol.

Du er som underafdelingschef desuden ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i henhold til Arbejdsmiljøloven samt ansvarlig for sikkerheden i henhold til gældende bestemmelser.
Om dig
Du forventes som underafdelingschef at sætte retningen med en tydelig og synlig styring og koordinere indsatsen for CSCOY mange og forskelligartede opgaver således, at de ønskede resultater nås i rette tid. Du skal som chef holde opgaveløsningen på sporet, og om nødvendigt foretage justeringer løbende.

Det vil være dit ansvar at prioritere mål og midler løbende, så ressourcer bruges hensigtsmæssigt. Således skal du som underafdelingschef foretage tidlige og klare prioriteringer i disponeringen af ressourcer, samt tilsikre at samtlige medarbejdere anvender tid, økonomi og andre ressourcer med omtanke.

Som underafdelingschef er dine kompetencer til at udvikle andre samt støtte andres udvikling essentielle. Du skal kunne skabe en positiv dialog om udvikling, og du skal ved konstruktive tilbagemeldinger på andres præstationer bidrage til deres kompetenceudvikling.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren eller Flyvevåbnet, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en fordel, at du har en teknisk baggrund, gerne relateret til CIS specifikt eller føringsstøtte generelt, men ikke et krav.
Det forventes, at du har interesse i at engagere dig i underafdelingens tekniske opgaveløsninger. Erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste er en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i
Fredericia.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Jørgen Hadberg Hansen, +72 83 14 00 / Mobil: +45 41 77 33 16

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er 18. oktober 2020. Samtaler gennemføres snarest derefter med henblik på besættelse af stillingen 1. januar 2021.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og for-svarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.10.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent