Oversergenter til 2. CIS-kompagni i Fredericia


Oversergenter til 2. CIS-kompagni i Fredericia

Vi løser vores opgave, for at Forsvaret kan kæmpe og vinde. Med andre ord, ingen kamp uden kommunikation.

Kan du føre specialister og dermed være forudsætningsskabende for Specialoperationskommandoens opgaveløsning? Forstår du at føring er en forudsætningsskabende aktivitet? Eller brænder du for at uddanne føringsstøttesoldater? Så søg stillingen som sektionsfører hos 2. CIS-kompagni.
Om os
2. CIS-kompagni (2 CISKMP) er en værnfælles enhed, der leverer kommunikations – og informationssystemsløsninger til hovedparten af Forsvarets operative enheder – både nationalt og internationalt.

Det siges at vi er Forsvarets mest værnfælles underafdeling. Og noget er der om det.
1. Deling har til dagligt tjeneste i Karup, og støtter Flyvevåbnets missioner og øvelser.
2. Deling er tjenestegørende i Fredericia, og indgår sammen med Specialoperationskommandoen i NATO Responce Force 2021.
3. Deling er ligeledes tjenestegørende i Fredericia, og uddanner ny tilgået personel i føringsstøttespecialet. Desuden støtter 3. Deling Forsvarets øvelsesaktivitet i ind- og udland, herunder supplerer med mandskab til 2. delings opgaveløsning.

Derudover udsendes der fra alle tre delinger, kontinuerligt medarbejdere til Forsvarets internationale operationer, hvor de sikrer radio og satellitforbindelser mellem missionsområder og Danmark.
Om stillingen
Som sektionsfører ved 2. - eller 3. Deling hos 2 CISKMP, vil du blive en central del af delingens opgaveløsning. Du bestemmer selv om du vil søge en stilling i 2. Deling eller 3. Deling.
I 2. Deling er det særligt vigtigt, at du kan føre specialister som i små hold skal støtte specialoperationsstyrker. Dels under øvelser og klargøring til certificering i efteråret 2020, dels være rede til at blive indsat sammen med enheden, hvis den aktiveres som en del af Nato Response Force 2021.
I 3. Deling er det særlig vigtigt, at du skal kunne rammesætte CIS Grunduddannelse som gennemføres for HRU soldater. Derudover skal du kunne indsættes som site fører i ind- og udland til støtte for Forsvarets enheder. Operativt vil du fungere som fører og have det overordnede ansvar for indsættelsen af 5-10 soldater.

Vi ser veluddannet personel som en forudsætning for, at kunne levere operativ effekt. Derfor er du forudsætningsskabende for den bedst mulige opgaveløsning. Du vil blive en integreret del af kompagniets interne uddannelseskadre, hvor du planlægger undervisning indenfor de fag, hvor du har dine faglige forcer.
Om dig
Som sektionsfører accepterer du, at du ikke nødvendigvis er den faglige autoritet indenfor det tekniske speciale. Du er nemlig afhængig af input og samarbejde fra og med dine specialister. Derfor er dine menneskelige egenskaber afgørende for følgeskab. Og du ønsker at udvikle dit mandskab. Ligeledes forstår du, at du i ord og handling er et forbillede for dine omgivelser. For soldater som civile. Med andre ord, du er professionel.
Du er oversergent, eller sergent med 3-4 års erfaring, der inden for 1 år kan udnævnes til oversergent.

Du er åben for at operere i et værnsfælles miljø, hvor der kan være stor forskel på kulturer på tværs af Hæren, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen.
Det er ikke et krav at du er IT-supporter eller IT-Tekniker. Det kan være godt med en interesse i at tage uddannelsen i løbet af din tjeneste i kompagniet. IT-Supporter eller IT-Tekniker uddannelsen er dog kun et tilbud. Føring af dit PSN er det vigtigste beskæftigelsesområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Christian H.W. Rømer på telefon 72 82 67 60 eller 41 77 33 11 eller via mail på; fsr-2b-200a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 27. september 2020. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler med ansættelse snarest muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent