Enestående spændende stilling som Næstkommanderende er ledig på Sejlkutteren SVANEN


Enestående spændende stilling som Næstkommanderende er ledig på Sejlkutteren SVANEN

Er du uddannet sergent og har du lyst til en spændende hverdag, hvor undervisning og sejlads med sejl er en stor del at hverdagen. Har du lyst til at få et stort lokalt kendskab til de danske farvande og lystbådshavne? Er du socialt anlagt, tolerant og har lyst til at lære fra dig? Så er stillingen som næstkommanderende på sejlkutteren SVANEN noget for dig.
Om os
Søværnets sejlkuttere SVANEN og THYRA er skoleskibe for søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse. Skibene sejler hen over sommeren primært i danske farvande med enkelte afstikkere til udenlandske havne. Den faste besætning på hvert skib består af fire mand: Chef, næstkommanderende, kok og dæksgast, hvortil der kommer op til seks kadetter.

Leveforholdene om bord er trange og forholdsvis primitive, og arbejdet kan til tider være hårdt, koldt og vådt. Vi har ikke noget TV, men du får dit eget lukaf, der samtidig anvendes som arbejdskontor.

Jobbet indebærer masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande. Man møder mange nye mennesker og får en god del eventyr og frihed.

Sejlsæsonen varer typisk fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste hele sommeren og frihedsafvikling om vinteren.
Om stillingen
Som næstkommanderende (regnskabsfører) på SVANEN vil du have et særdeles alsidigt job med et stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
Du kommer til at indgå i en lille, dedikeret besætning præget af sammenhold, samarbejde og åbenhed – og hvor alle brænder for det, de laver. Du må derfor også forvente, at der vil blive stillet store krav til dig, din arbejdsindsats og din ansvarlighed.

I jobbet som Næstkommanderende har du ansvaret for forvaltningen om bord, herunder personel- og tidsadministration. Du forestår forsyningstjenesten og du er nærmeste leder for enhedens kok og dæksgast.

Derudover forestår du undervisningen i sømandskab, sejlhåndtering mm.

Du vil blive uddannet til at kunne afløse chefen som vagtchef under sejlads.
Om dig
I sejlkutterne lever vi mange mennesker på særdeles begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Derfor skal du være imødekommende, socialt anlagt og god til at kommunikere, ikke mindst i forhold til undervisning af kadetterne.

Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå orlogsmæssigt korrekt og i det hele taget som en værdig repræsentant for søværnet over for offentligheden. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever.

Du er uddannet sergent og der er en fordel, hvis du har erfaring med banjemester funktioner, pengeregnskabsfører, DeMars og undervisning.
Sluttelig er det naturligvis også en fordel, hvis du har erfaring med at sejle sejlbåd, uanset på hvilket niveau eller under hvilke forhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chefen for SVANEN, KL Thomas H. Scheving på tlf. 41309882 eller mail 3ESVAN-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 10. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

10.10.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent