Våbenteknisk befalingsmand (VTB) / Seniorsergent til Fregatten ABSALON


Våbenteknisk befalingsmand (VTB) / Seniorsergent til Fregatten ABSALON

Seniorsergent med automatikteknikeruddannelse, interesse for avancerede våbensystemener samt ledelse ønskes.
Brænder du for ledelse og koordination på en arbejdsplads, hvor dagligdagen kan være omskiftelig, og berøringsfladerne mange og har du en høj ordenssans og sætter en ære i at holde ”styr på stumperne”? Så kom og vær en del af vores team.

Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har det seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1) og i Østersøregionen. Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Sydeuropa til nord for polarcirklen.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indebærer en del træning i krigsscenarier og håndtering af systemfejl under pres.

Vi har ca. 130 sejldage om året, men dette kan variere en del fra år til år. Øvelser og operative indsættelser har varighed fra alt mellem en dag og 3 måneder. Når vi ikke sejler, og skibet ligger i havn, er hverdagen præget af afspadsering, uddannelse, kurser samt systemvedligehold i samarbejde med flådestationens værksteder.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen
Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik. Våbensektionen ledes af den Våbentekniske officer (VTO), som til sin hjælp har den Våbentekniske befalingsmand (VTB). Sektionen består derudover af én våbenteknisk assistent (VTA), sergent, samt otte konstabler.

Våbensektionen forestår den daglige drift og vedligehold af skibets våbensystemer, lige fra håndvåben og maskinkanoner til ildledelsesanlæg og missilsystemer. Det er ligeledes våbensektionen der klargør til skydninger samt yder teknisk assistance, hvis der opstår fejl på systemerne.
VTB (med assistance fra VTA) står for den daglige ledelse af sektionens personel, og er i samråd med VTO ansvarlig for personellets faglige og personlige kompetenceudvikling.

Herudover omfatter ansvarsområderne bl.a.:
- I samarbejde med VTO at forestå tjeneste- og uddannelsesplanlægning for sektionens personel.
- Beholdningsansvar for alt sektionens materiel og udstyr.
- Forestå genforsyning af sektionens materiel og udstyr via FSB.
- Mønstringer af sektionens materiel.
- At være den tekniske specialist på våbensystemerne.
- Uddannelse og vedligeholdelse af besætningens skydeevner med håndvåben i samarbejde med CMS.

Udover at varetage de primære opgaver indgår du i tørnen som vagtassistent i havn, ligesom du i klart skib fungerer som en del af knudepunktet for kommunikation og koordinering af indsatsen mht. at opretholde våben- og elektroniksystemers funktionsniveau.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om dig
Vi søger en person, der brænder for ledelse og som vil være med til at gøre vores våbensektion endnu bedre.
Du er en energisk, robust og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, men har det lige så fint med at indgå i et team. Du har en ”can do” tilgang til opgaverne, samt kommer med forslag og sparring til nærmeste leder hvis din indsigt gør at vi kan løse opgaverne bedre. Du har det bedst med at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal være leder for en ung sektion, hvor der er stor forskel på yngste og ældste medarbejder. Du skal derfor have klare holdninger og være i stand til tydeligt at formidle dine holdninger og budskaber. Ligeledes skal du være med til at udvikle sektionen i en retning der fordrer professionalisme, dette med en anerkendende og udviklende tilgang.


Kvalifikationer
• Du skal som minimum være udnævnt oversergent, og være vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
• Du skal have Svendebrev som automatiktekniker eller tilsvarende.
• Du er erfaren bruger i DeMars, og har som minimum DeMars Grunduddannelse
• Du har erfaring med Forsvarets forsyningslinjer, f.eks. som beholdningsansvarlig eller regnskabsfører.
• Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet vil der blive lavet et individuelt omskolingsforløb.


Ønskelige kvalifikationer
• Erfaren leder der trives godt med ansvar.
• Erfaring på våbensystemer ombord på de 5 store enheder i søværnet eller tilsvarende relevant teknisk erfaring.
• DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
• DeMars PM Værkstedsleder
• Sejlerfaring fra DIV 21 eller DIV 22 evt. som erfaren VTA med 3-5års tjeneste.
• Uddannet røgdykker, indsatsleder

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til våbenteknisk officer, PL Bjarke Pedersen på mail 2e-absl-vto@fiin.dk
Alternativt chefsergent John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 41.

Stillingen er til besættelse 1. november 2020.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent