Oversergent/Terminalbefalingsmand til Terminalsektion i 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg (Genopslag)


Oversergent/Terminalbefalingsmand til Terminalsektion i 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg (Genopslag)

Vi søger en oversergent og terminalbefalingsmand til en stilling som næstkommanderende i terminalsektionen ved 1 Nationale Støtteelement (1 NSE).
Om os
1 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.
1 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022.

1 NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak og Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Terminalsektionen er på i alt ni mand, som du vil blive næstkommanderende for. Sektionen er underlagt forsyningsdelingen, og du vil få daglig sparring med sektionsføreren såvel som NSE øvrige nøglepersonel.

Din hovedopgave bliver at planlægge terminalsektions hverdag, uddannelse og indsættelse i tæt samarbejde med sektionsføreren.

Derudover vil du skulle varetage opgaver som instruktør og planlægge uddannelse af medarbejderne i 1 NSE indenfor områder som f.eks. alm. militær uddannelse og terminaltjeneste eller større planlægningsopgaver fx ULU.

Du skal være klar på både at støtte enheder i bataljon og det øvrige forsvar med terminaltjeneste, hvorfor din hverdag vil bestå af mange forskellige opgaver.

Du skal forvente at deltage i INTOPS i starten af 2022 sammen med PSN fra 1NSE.
Om dig
Du er oversergent eller klar til at blive det. Du har et kendskab til logistik troppernes organisation og teknologi. Du er god til at skabe relationer, men samtidig kan arbejde selvstændigt i perioder samt have en fleksibel indstilling til opgaveløsning.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer indenfor terminaltjenesten, gerne fra en udsendelse. Du er klar til en hverdag, der kan være præget af i kortere eller længere perioder at støtte hærens indsættelse i nationale og internationale operationer.

Du ønsker at være del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ligner hinanden med mulighed for at kunne udvikle både dig selv og andre. Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion samtidig med at holde de militære færdigheder ved lige.

Det er ønskeligt at du har følgende kurser. MOVCON, FARGO: GRUNDKURSUS ADR, FARGO: SUPPLEMENT KLASSE-1, MILITÆR, IMDG, FARLIGT GODS FLY-SØ TRANSPORT, IATA, FARLIGT GODS PÅ FLY, AFMAN, FARLIGT GODS PÅ MILITÆRE FLY.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at chefen for 1 NSE,
kaptajn Christian Graaberg Kühnemund på mobil 40 51 68 30 eller mail TRR-4B-100A@MIL.DK alternativt NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller
mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. september 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent