Faglærer til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet med fast tjenestested i Holstebro (genopslag)


Faglærer til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet med fast tjenestested i Holstebro (genopslag)

Brænder du for uddannelse og udviklingen af vores militære kernekompetencer?

Vil du være med til at tage ansvar for uddannelsen og udviklingen af kampenheder?

Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab på 12 personer og en uddannelsessektion (S7) på 15 personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

Uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon er ansvarlig for fagansvaret for panser- og mekaniseret infanteri på tværs af de tre panserinfanteribataljoner, og er geografisk fordelt på Antvorskov, Holstebro og Høvelte kaserne.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.

Uddannelsessektionen består af et målrettet, professionelt og ambitiøst team, som sammen løfter et væsentligt fagansvar på tværs af Hæren med ansvar for panseret- og mekaniseret infanteri samt infanterikampkøretøjet som platform.

Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere indenfor doktrin, teknologi, organisation og uddannelse inden for vores fagansvar.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen.

Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kolleger og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner.
Om stillingen
Som faglærer i sektionen er du bl.a. medvirkende til, at der eksisterer relevante uddannelsesforløb, der tilsikrer, at enhederne og soldaterne har mulighed for at opnå et højt uddannelsesmæssigt niveau.

Du skal som uddanner i sektionen være med til at udvikle de uddannelser, som er knyttet til fagansvaret samt støtte og kontrollere enhedernes gennemførsel af disse.

Du skal deltage i sektionens støtte til tjenestegrensinspektøren for kamptropperne under dennes inspektioner af de tre panserinfanteribataljoner og deres underafdelinger.

Din stilling er på Holstebro kaserne.
Om dig
Du er oversergent og har erfaring, som faglærer, fra forskellige funktioner i den operative og uddannelsesmæssige struktur ved kamptropperne.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tjeneste ved pansrede eller mekaniserede infanterienheder, og har forrettet tjeneste som næstkommanderende deling.

Du kan forholde dig til fagrelaterede problemstillinger funderet i din operative erfaring, og har en indgående indsigt i delingens og underafdelingens funktionsbetingelser, procedurer og processer.

Du fremstår fagligt stærk, og trives i et udfordrende miljø med fagligt stærke og kompetente kolleger.

Du kan se muligheder, og er villig til at tænke uddannelse på andre måder end dem du selv har oplevet.

Som person er du engageret, nytænkende og er god til at uddanne soldaterne på en spændende måde.

Du kan holde fokus på det essentielle i opgaven og formår at medinddrage andre inden du træffer et valg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for uddannelsessektionen kaptajn Rune Kayser på telefon 25 66 48 55 eller mail GHR-1B-S70A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens ophør.

Forventet tiltrædelse efter tidligst muligt efter ansættelsessamtaler, da stillingen er ledig.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

28.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent