Vagtholdsfører (Oversergent) til Militærpolitistation i København


Vagtholdsfører (Oversergent) til Militærpolitistation i København

Har du hvad der skal til for, at indgå som vagtholdsfører på en operativ militærpolitistation? Kan du som oversergent træde i karakter i et operativt miljø, hvor dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme?
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en MP-station placeret i København.
Om stillingen
Stillingen er operativ og omfatter primært tjeneste på MP-stationen på Marinestation Holmen, herunder ledelse og indsættelse af vagthold, administration, løsning af operative opgaver, planlægning af øvelser og træning. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans. Du refererer til stationslederen ved MP-vagten og indgår i ledelsesgruppen, bestående af otte befalingsmænd.

En stor del af din arbejdstid vil foregå som vagttjeneste, primært opdelt i 12 timers vagter og som såkaldt kontinuerlig tjeneste. Du skal kunne udsendes i internationale missioner.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du skal have gennemført VUT-I for mellemledere. Alternativt skal du være vurderet egnet til at forrette tjeneste på M221 niveau og vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at opfylde kravene der gør sig gældende for udnævnelse til oversergent.

Det er et ufravigeligt krav, at du er militærpolitiuddannet og det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet, herunder gerne erfaring fra internationale missioner.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber skriftligt såvel som mundtligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du, som tidligere anført, være militærpolitiuddannet, have kørekort til min. kategori B, og det er desuden ønskeligt, at du har udrykningskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale, og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse eller udarbejdet en udviklingskontrakt i forbindelse med ansættelsen. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Stationsleder, seniorsergent Jesper Sander Jensen 25414686 eller Personeladministrationsbefalingsmand SSG Kim Markussen på tlf. 7283 7011, eller på mail TRR-MP-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse d. 1. november 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET, HÆRENS LOGISTIK CENTER OG FORSVARETS
MILITÆRPOLITICENTER
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

28.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent