Kaptajn og Næstkommanderende til Air Control Wing Support Stab


Kaptajn og næstkommanderende til Air Control Wing Support Stab

Er du fra Flyvevåbnet, Hæren eller Søværnet, vil du være med til at sikre et højt niveau af planlægning, styring i Air Control Wing, præge ACW interne kommunikationen, sagsbehandle et bredt spektrum af opgaver og samtidig sikre implementering af hele spektret af Force Protection. Har du autoritet samt sans for relationer og teamwork? Så er stillingen som sagsbehandler ved Commanders Support Staff lige noget for dig!
Om os
Air Control Wing, Support Group og Commander’s Support Staff Section ligger på Flyvestation Karup. Sektionen består af 17 medarbejdere. Sektionen arbejder med Force Protection, kommunikation, dokumenthåndtering, kryptoforvaltning, militær sikkerhed, sygefravær, personelsager, uddannelseskoordination og idræt med mere.

Sektionen har derudover mange forskellige arbejdsopgaver der spænder bredt. Som sektion lægger vi meget vægt på et godt indbyrdes samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du assisterer sektionschefen med at lede, fordele, koordinere og styre løsning af sektionens samlede opgaver. Du vil blive en del af et fagligt stærkt og engageret ledelseselement, hvor der kan sparres ifht. opgaveløsningen, og et team som sætter en ære i at levere professionelle løsninger, med et højt serviceniveau til chefer og medarbejdere i Air Control Wing.

Opgaverne favner alle aspekter af support til en operativ enhed. Et særligt fokus vil være på planlægning og koordination af Force Protection, assistere med træning, opstilling og installation af ACW føringskapacitet samt føring i r.t. aktivering af Emergency Responce Plan (pandemier, terrorhandling m.m.). Du skal endvidere forudse at skulle deltage i grunduddannelse af ACW personel på blandt andet pistol.

Vi tilbyder en meget fleksibel hverdag i forhold til balancen mellem familieliv og private interesser, herunder muligheden for hjemmearbejde. Din faglige udvikling er vigtig for ACW. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og egne ønsker er derfor prioriteret. Forsvarets grundværdier er vigtige for os: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater. Men frem for alt tilbyder vi, en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Du er kaptajn med baggrund fra enten Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag. Du anvender PC og Microsoft Office, specielt Excel programmer, da det er en naturlig del af din hverdag.

Hvis du er premierløjtnant og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Karup. Til stillingen er der knyttet et funktionstillæg på kr. 1500,- og herudover kan der forhandles individuelt kvalifikationstillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Commander’s Support Staff: Major Jesper H. Myrtue på tlf. +45 72 84 50 10.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 30. september.
Jobsamtaler forventes afholdt løbende og senest i uge 44 med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt eller gerne 1. november 2020.

AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning.
Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.09.2020

Indrykningsdato

28.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent