Vedligeholdelsesbefalingsmand/motormekaniker til 4. Panserinfanterikompagni ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Vedligeholdelsesbefalingsmand/motormekaniker til 4. Panserinfanterikompagni ved Jydske Dragonregiment

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.
Om os
Vi er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle gruppens våben.
Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist accepteres.

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt.
Om stillingen
Som gruppefører er du kompagniets faglige ekspert på vedligehold og reparation af køretøjer og afsiddet materiel. Du har ansvaret for eftersynsterminer overholdes og planlægges, samt lede og fordele arbejdet for fire mekanikere. Du vil blive udfordret dagligt på dine faglige færdigheder. Du vil medvirke til problemløsning og optimeringer af vedligeholdsstrukturen.

Du skal som gruppefører for kompagniets vedligeholdssektion, være med til at sektionen yder den optimale støtte for kompagniet, under garnisonstjeneste og taktiske forhold i ind og udland. Derfor kræver det stor faglig viden om kompagniets primær køretøj CV9035 og fører virke under taktisk forhold.

Udover arbejde på CV9035, skal du ligeledes arbejde på Piranha 5, Mercedes, samt div. typer lastbiler.
Om dig
Du er sergent eller en erfaren overkonstabel/korporal. Som overkonstabel/ korporal skal du være vurderet egnet til indtrædelse på Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel.

Du skal være uddannet auto-/lastvognsmekaniker og have gode IT egenskaber.

Da hverdagene ikke er ens kræver det stor omstillingsparathed og fleksibilitet.

Du skal være fremadsynet og kunne håndtere mange bolde i luften.
Du skal kunne gå forrest og være i god fysisk form.
Du skal være udadvendt og kunne være sammen med mange mennesker.
Du skal være søgende inde for ny viden og problemløsninger.
Du skal forvente et tæt samarbejde med sektionens andre mekaniker, samt de daglige brugere af køretøjerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Toke Bjørnshave på telefon 72 82 34 76 / 72 82 34 79 eller via mail: JDR- 2B-400A / JDR-2B-400A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 43. Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.10.2020

Indrykningsdato

24.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent