Konstabel og Elektronikfagtekniker ved Air Control Wing på Flyvestation Karup (Genopslag)


Elektronikfagtekniker (konstabel) ved Air Control Wing på Flyvestation Karup - Genopslag

Er du konstabel i Forsvaret og uddannet eletronikfagtekniker eller har en tilsvarende faglig uddannelse indenfor elektronik og har du lyst til at indgå i et team af dygtige og dedikerede kolleger som arbejder med vedligeholdelsen af forsvarets kommunikationssystemer – så har vi måske en stilling til dig ved Vedligeholdelseselementet ved Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Vedligeholdelseselementet er underlagt Logistisk Vedligeholdelsessektion bestående af fire elementer, hvoraf vedligeholdelseselementet i Karup er det ene. Vedligeholdelseselementet i Karup er opdelt med 4 underlagte værksteder med i alt cirka 50 engagerede og dygtige medarbejdere.
 
Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet drift og vedligeholdelse af Air Control Wing og National Air Operation Center operationsrum, vedligeholdelse af radio- og kommunikationssites, varetagelse af Air Control Wing deployerbare materiel samt vedligeholdelse af Flyvestationens radar og landingssystemer.
Om stillingen
Du bliver en del af Vedligeholdelseselementets kommunikationsværksted i Karup. Tonen er uformel og bærer præg af godt sammenhold. Værkstedet har ansvaret for at opstille og vedligeholde de operative kommunikationssystemer.

Du vil som en del af teamet være med til teknisk support af kommunikationsmateriel ved Air Control Wing i Karup, herunder den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation. Du vil endvidere skulle yde faglig assistance ved internt og eksternt projekt og udviklingsarbejde.

I forbindelse med stillingen vil du få relevant uddannelse og sidemandsoplæring, inden du selvstændigt skal arbejde med vores udstyr og systemer.
Faglig sparring og kompetenceudvikling er en naturlig del af hverdagen, hvorfor stillingen giver mulighed for faglig samt personlig udvikling i både nationalt og internationalt miljø.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med en varieret hverdag i et uformelt arbejdsmiljø med humor og gode kolleger og ikke mindst muligheden for faglig og personlig udvikling da vi står overfor implementeringen af en række nye systemer.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog, og tilstræber at bringe hinandens kompetencer i spil på bedste vis.
 
Som et led i enhedens pålagte beredskab, må du forvente at indgå periodevis på beredskabshold. For at skærpe enhedens indsatsberedthed, deltages der i ca. 1 øvelse i enten ind- eller udland årligt, øvelsens varighed vil være ca. 14 dage. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning, vedligeholdelse af dine militære færdigheder samt være udsendt i international tjeneste.
Om dig
Du er en kandidat fra konstabelgruppen og uddannet elektronikmekaniker, radiomekaniker, elektronikfagtekniker eller har anden elektronikfaglig baggrund. Du har gerne erfaring med radiokommunikation og intercom systemer.

Desuden har du kørekort til kategori B, du kan honorere Forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav samt udsendes til Forsvarets internationale operationer.

Hvis du ikke har aftjent værnepligt skal Flyvevåbnets basisuddannelse gennemføres efter en eventuel ansættelse.
 
Du sætter fokus på høj faglighed, fleksibilitet og kan i korte perioder håndtere at arbejde i situationer med pres.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, er du en god kollega, som samarbejder, kommunikerer og deltager i hverdagen. Du kan arbejde selvstændigt og målrettet med opgaver indenfor eget felt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Værkstedsleder Ian Hallundbæk Eriksen på telefon 72 84 55 76 eller på mail ACW-LMKC-001@MIL.DK eller Elementleder Bo Ommen på telefon 72 84 55 51 eller på mail ACW-LMK-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. september 2020 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.09.2020

Indrykningsdato

20.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent