Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter til CMS reserveenhed


Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter til CMS reserveenhed

Er du tidligere premierløjtnant og savner du tjenesten og kammeratskabet i Søværnet og Forsvaret. Hvis ja, og du drømmer om at komme tilbage i Søværnet, så er det måske noget for dig at blive en del af CMS reserveenhed?
Om os
CMS er underlagt 1. Eskadre og placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 fastansatte medarbejdere og 34 medarbejdere ansat på rådighedskontrakt.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er primært på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet.

De fleste uddannelser foregår ved CMS, i Bangsbo og Hvims, eller i nærområdet, hvor der findes de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødekomme enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets sejlende enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Du indgår i fagelementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Vi har fokus på både din personlige og faglige udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed.
Om stillingen
Som reservist ved CMS får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængigt af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer, ligesom du får mulighed for, at erhverve ny viden.

Som reserveofficer i Søværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Søværnets mange myndigheders krise-/krigsorganisationer. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion som premierløjtnant af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Træning i din designeringsfunktion, kan eksempelvis ske under øvelser og uddannelser ved Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn inden for sanitet, håndvåben eller Maritime Force Protection samt Bording.

Det er et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har tidligere gjort tjeneste som officer i Forsvaret, og du er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver.

Du har lyst til at bevare din tilknytning til Søværnet, og ser en stilling som reservist som et positivt afbræk fra din civile hverdag.

Udover motivation for stillingen som reservist, har du udpræget gode samarbejdsevner, er ikke bleg for at yde en ekstra indsats, og går til opgaverne med omhu og godt humør. Du udviser en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig og igangsætter selvstændigt opgave- og problemløsninger.

Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængigt af behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Dog skal du som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver.

Indenfor sanitet ser vi gerne, at du har Junior Medic, Medic eller anden højere sanitetsfaglig uddannelse. Kursus i kvalitetsledelse/-sikring er også ønskeligt.

Inden for håndvåben og Maritime Force Protection er det ønskeligt, at du har gennemført basisuddannelse på gevær M/95 familien, basisuddannelse på pistol, skydelederuddannelse, Maritime Force Protection uddannelser samt grundlæggende bordinguddannelse.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Allan Nielsen på telefon 72 85 51 71 eller mail: 1E-CMS-CHGR@fiin.dk.
Seniorsergent M. Timmers på telefon 72 85 51 70 eller mail: 1E-CMS-GR10@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til håndvåben/maritim force protection/bording.
Seniorsergent L. U. M. Eiset på telefon 72 85 51 82 eller mail: 1E-CMS-MS30@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til sanitet.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020, men vi forventer at holde samtaler samt ansætte
løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

20.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent