Forsyningshjælper til Viking KMP/II JDR (genopslag)


Forsyningshjælper til Viking KMP/II JDR (genopslag)

Kan du se dig selv i rollen som forsyningshjælper og taktisk logistiker?
Om os
1 KMP/II JDR – i daglig tale Viking Kompagniet – er et stående MEKINFKMP udstyret med Hærens nye PMV, Piranha V. KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021. KMP forventer at blive udsendt i 2022.

Kompagniet har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.
Om stillingen
Som forsyningshjælper er du en taktisk logistiker, og sammen med resten af sektionen, vil du stå for at skaffe og levere forsyninger (mad, vand, reservedele, ammunition, etc.) til resten af kompagniet.

Forsyningssektionens øvrige personel er rigtig dygtige til flere af de administrative ting (herunder SAP), og der er derfor gode vilkår for oplæring i sektionen.

Dine primære opgaver er, at servicere kompagniet og delingerne i den daglige tjeneste og under øvelser.

Når enheden er på kasernen, vil du primært arbejde på kontor eller garage (svarende til et civilt lager). På øvelser er arbejdsforholdene lidt mere primitive.

Stillingen som forsyningsmedhjælper giver en række kompetencer, som er eftertragtede både i Forsvaret og i det civile:
- Truckcertifikat.
- ADR uddannelse.
- CE-kørekort.
- Kendskab til SAP.
Om dig
Du er minimum udnævnt til konstabel og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Det er væsentligt, at du er en praktiker, der kan lide at få noget fra hånden. Der stilles nemlig krav til din selvstændighed og ansvarsfølelse overfor opgaverne, men du belønnes omvendt med frihed under ansvar i takt hermed.

Tidligere erfaring med logistik enten fra andre enheder i Forsvaret eller fra civile transportvirksomheder er et stort plus.

Du skal være i besiddelse af B- og C kørekort, og det vil være en fordel, hvis du også har CE kørekort.

Det er ønskeligt, at du har ADR uddannelse og truck certifikat. Såfremt du ikke har de ønskede uddannelser, skal du være forberedt på at tage disse, som en del af dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn M. Neldeberg Nielsen på telefon 41 77 33 76 eller mail JDR- 2B-S100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020. Samtaler forventes gennemført løbende. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.10.2020

Indrykningsdato

20.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent