Rådighedsstillinger – Majorer af reserven til Multinational Division North


Rådighedsstillinger – Majorer af reserven til Multinational Division North

Multinational Division North søger operativt indstillede majorer af reserven til Crisis Establishment.

Er du én af dem, så er der 2 stillinger som majorer af reserven ved staben i henholdsvis G3 og G5.
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MNDN er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MNDN hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MNDN til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion under MNDN. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du skal varetage under krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist skal du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone.

Du indgår i en reservestilling alt efter dine stærke faglige kompetencer.
Tingene går til tider stærkt, og du vil løbende skulle kommunikere med chefer og kollegaer på alle niveauer.

Fuldstændige stillingsbeskrivelser kan rekvireres ved oberstløjtnant af reserven H.-H. Børthy på telefon 40 74 07 05 eller via mail ch-ent@mnd-n.dk.
Om dig
Du er major af reserven med kendskab til organisationen samt procedurer og har kompetencer indenfor, eller stor interesse i operationer.

Du er en udpræget team-player, der har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne som de kommer.

Du kommunikerer godt både i skrift og tale på dansk og engelsk. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger og ressourcer.

Erfaring fra internationale missioner er ønskeligt. Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og arbejder struktureret med sans for detaljen.

Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode arbejdsrelationer.

Vi har brug for personer der kan afsætte en del rådighedsdage på årsbasis, da aktiviteternes forberedelse og afvikling typisk strækker sig over et år, derfor skal du regne med omkring 20 rådighedsdage eller flere efter nærmere aftale.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne hos oberstløjtnant af reserven H.-H. Børthy på telefon 40 74 07 05 eller via mail ch-ent@mnd-n.dk, alternativt major Jakob Vielsøe-Nielsen, MNDN-G1-CH@mil.dk eller på telefon 72 83 10 25.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2020, og ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

Ansættelse i stillingen er pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilagene skal uploades i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.09.2020

Indrykningsdato

03.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent