Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) i Jerusalem.


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) i Jerusalem.

Vil du have en spændende udsendelse i 2 år, hvor du arbejder i et FN hovedkvarter i en mul-tinational ramme? Danmark skal bemande stillingen som Deputy Chief of Staff (DCOS) ved United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) i Mellemøsten. Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Om os
Om Missionen
Missionens hovedkvarter er placeret i Jerusalem i Israel. UNTSO er FNs ældste fredsbevarende mission, oprettet i 1948 for, på et FN-mandat, at overvåge indgåede freds- og våbenhvileaftaler mellem Israel og dets nabolande.

I 1973 udvidedes opgaverne til også at inkludere våbenhvilen mellem Israel og Syrien efter Israels besættelse af dele af Golan højderne. UNTSOs rolle er primært at stille FN-observatører til rådighed for de to øvrige fredsbevarende FN missioner i området, UNIFIL i Libanon, og UNDOF i Syrien, samt den israelsk besatte del af Golan. Herudover er der en række forbindelseskontorer, der dækker Israel, Syrien, Libanon, Egypten og Jordan. Der er i alt ca. 160 miltære og et tilsvarende antal civile tilknyttet missionen. Chefen for UNTSO er generalmajor og betegnes som Head of Mission (HoM) /Chief of Staff (COS), med titel af Assisting Secretary General. Der er 27 nationer repræsenteret i den miltære søjle.

Danmark har bidraget med FN-observatører og stabsofficerer til UNTSO siden oprettelsen i 1948. I de senere år har det danske bidrag været på ca. 10 observatører og 1-2 stabsofficerer.
Om stillingen
DCOS refererer til HoM og er i det daglige leder (koordinerende) af den militære søjle. Direkte under DCOS ligger Joint Operations Centre (JOC) og Military Personnel Office (MPO). De fire forbindelseskontorer refererer direkte til HoM, idet DCOS dog har dem i OPCON. Observergroup Golan (OGG) og Observergroup Lebanon (OGL) er i OPCON af UNDOF henholdsvis UNIFIL.

DCOS koordinerer deres aktiviteter i forhold til UNTSO og står også for inspektionsvirksomhed med videre. Den militære består udelukkende af officerer, herunder 12 oberstløjtnanter og øvrige på kaptajn/major niveau.

Din arbejdsdag vil således være fyldt med en række varierende opgaver i et multinationalt miljø.
Om dig
Du er erfaren oberstløjtnant/kommandørkaptajn med bred ledelseserfaring. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra operativ stabstjeneste og gerne i en multinational stab.

Du er en velbedømt officer, og har erfaring fra én eller flere udsendelser i Internationale operationer. Tidligere udsendelse til én, eller flere FN missioner vil være en absolut fordel.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle. Du har særdeles gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt.

Der lægges vægt på, at du er selvstændig, robust og har et godt overblik. Du fremstår troværdigt og har let ved at agere på egen hånd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen skal besættes med en oberstløjtnant/kommandørkaptajn, der i udsendelsesperioden vil blive tillagt midlertidig grad som oberst/kommandør .

Stillingen besættes for en periode på 24 måneder forventeligt fra juli 2021 – juli 2023. Efterfølgende skal du søge din næste stilling alternativt vil FPS i samarbejde med styrelser og myndigheder finde en passende stilling til dig.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-2), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som FN udbetaler til dig i missionen, til dækning af indkvartering, forplejning og småfornødenheder.

Endvidere kan der ydes et funktionstillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-2, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt, samt kunne opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status operativ (helbred og tænder).

Inden udsendelsen gennemføres følgende kursus:
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)
• United Nations Staff Orientation Course i Norge

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til KN Søren Dieckmann FKO-O-J3L05 på tlf. 728 40406.
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Peter Korfits Frank ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 40 .

Ansøgningsfristen er søndag den 30. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 37/38

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det om-kringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

31.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent