Bevogtningsassistent med hund ved Operationsstøtteeskadrillen, Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Bevogtningsassistent med hund ved Operationsstøtteeskadrillen, Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Ønsker du et spændende job i dynamiske omgivelser, med stort ansvar? Har du erfaring med bevogtnings- eller sikkerhedstjeneste, eksempelvis ved militærpolitiet eller ved generel force protection i Forsvaret?

Så tilbyder vi en udfordrende stilling som bevogtningsassistent med hund (M112) ved Bevogtningstjenesten (BVT) hos Operationsstøtteeskadrillen (OSS), Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg. Her får du mulighed for at indgå som en del af den daglige bevogtningstjeneste, der døgnet rundt, året igennem, tilsikrer sikkerheden for ATW personel og kapaciteter, både i ind- og udland.
Om os
ATW er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Vil du vide mere, så kig forbi vores facebookgruppe - Air Transport Wing Aalborg.
Om stillingen
OSS kerneopgave er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW operationer, træning og øvelser. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab, håndtering af besætninger, fly og passagerer samt Air Evacuation og Casualty Staging Unit-beredskab.

Som bevogtningsassistent med hund bliver du del en professionel vagstyrke, der opererer i faste vagthold, som varetager sikkerheden på hele Flyvestation Aalborg.

Som en del af et vagthold bestrider du en bred opgave- og ansvarsportefølje, der bl.a. består af; adgangskontrol, bevogtningsmæssigt tilsyn af bygninger og kapaciteter, opholdskontrol, overvågning- og alarmmonitering. Dagligdagen varierer fra bevogtningstjeneste og vedligeholdelse af kompetencer og uddannelse til specifikke sikkerheds- og bevogtningsopgaver i forbindelse med træning og øvelser, samt operativ indsættelse nationalt og internationalt af ATW og andre af Flyvevåbnets kapaciteter. Desuden får du mulighed for personlig og faglig udvikling af dig selv.

Opgaven som hundefører stiller store krav til din disciplin og tålmodighed, ligesom du skal forvente mange timers træning og flere årlige prøver for at opretholde din status som operativ hundefører.

Jobbet er ansvarsfuldt og kan til tider være krævende, både mentalt og fysisk men også tidsmæssigt. Stillingen indebærer derfor også perioder med tilkaldevagter samt rejse- og øvelsesaktivitet. Desuden gøres der opmærksom på, at vagtrullet består af både faste dags-, nat-, og weekendarbejde. Derfor er det vigtigt at have afklarede familieforhold, da der stilles høje krav til medarbejdernes fleksibilitet, ligesom du skal være indstillet på at have hund i hjemmet, hvorfor der stilles krav til hjemmets fysiske rammer.

Som bevogtningsassistent med hund skal du afhængigt af din faglige profil og erfaring gennemgå de uddannelser, som er nødvendige for at kunne varetage stillingen, samt at kunne indgå i operative opgaver både nationalt og internationalt.
Om dig
Du er udnævnt konstabel.

Du er en selvstændig og handlekraftig person, der er i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer. Du har gode samarbejdsevner og det er afgørende at du er en holdspiller. Du er en stærk kommunikator, der kan anvende hårde som bløde værdier mest hensigtsmæssigt i mange forskelligartede situationer.

Du udviser initiativ og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed. Bevogtningstjenesten ved ATW er Wingchefens garanti for sikkerhed. Du skal kunne arbejde og fungere som en del af et vagthold, hvor det forventes at du bidrager både energisk og positivt. Du skal besidde en professionel tilgang til jobbet, herunder besidde høj selvdisciplin. Det forventes at du er omstillingsparat og fleksibel, i et til tider omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du er i stand til at håndtere fysisk arbejde og udvise mentalt overskud alle tider på døgnet. Hertil forventes det, at du er i god fysisk form.

Tidligere erfaring. med sikkerheds- og bevogtningstjeneste er ikke et krav, men er en klar fordel. Desuden anvender Bevogtningstjenesten en del elektroniske redskaber og værktøjer, så det er en fordel at være teknisk velfunderet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CSG Hans Hartmann Frederiksen, leder i bevogtningstjenesten på telefon 72 84 71 31/ 41 71 13 48 eller mail: atw-os-g001@mil.dk. Alternativt kan du kontakte PL Jacob Berggreen, fg. Eskadrillechef på telefon 72 84 71 04/ 41 71 12 71 eller mail: atw-os-011@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020, og samtaler afholdes umiddelbart herefter. Tiltrædelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på Flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til special-styrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

31.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent