1. Eskadre søger Teknikofficerer til THETIS-klassen, division 11.


1. Eskadre søger Teknikofficer til THETIS-klassen, division 11.

Har du lyst til at blive chef for en division fyldt med dygtige og dedikerede officerer, sergenter og maskingaster?
Så har du nu mulighed for at søge en stilling som Teknikofficer og leder af teknisk division i en enhed af THETIS-klassen.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc. Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Som teknikofficer (TKO) har du det overordnede ansvar for teknisk division.
I din division har du to officerer; en vedligeholdelsesofficer og en driftsofficer, samt tre befalingsmænd; en maskinbefalingsmand, en elektronikbefalingsmand og en forsyningsbefalingsmand. Derudover har du 12 faglærte menige/håndværkere indenfor maskin, el og elektronik.

Som TKO har du et tæt samarbejde med dine officerer og befalingsmænd, da det er dem, der koordinerer det daglige arbejde, og dig der har det samlede overblik, der gør, at skibet teknisk er i stand til at løse dets operative opgaver.

Du er en del af skibsledelsen, hvilket vil sige, at du er med til at sammensætte dagligdagen for skibets virke. Du er ligeledes skibschefens nærmeste rådgiver indenfor skibets tekniske status, materielområdet samt havaritjenesten.

Som TKO er du leder af arbejdsmiljøgruppen. Du afholder således arbejdsmiljømøder, hvor aktuelle sager drøftes og forestår herefter den videre sagsbehandling.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet teknisk officer. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til Command Advisor-rollen.

Du er god til at samarbejde med andre på tværs af faggrænser og grader. Du har mod på at påtage dig komplicerede opgaver og er åben for at søge alternative løsninger.

Du har gode analytiske evner og kan formulere dig godt på såvel skrift som i tale.

Du kommunikerer godt med samarbejdspartnere, som kan være ansat i såvel 1 ESK, forsvarets øvrige myndigheder eller ved eksterne civile myndigheder.

Som person arbejder du struktureret, og du følger op på løse ender. Du er fortrolig med at arbejde i DeMars PM og MM modulerne.

Din helbredsmæssige status skal være godkendt til sejlads uden begrænsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested er Flådestation Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte TKO på VEDL besætning orlogskaptajn Bent Mølgaard Christensen på telefon 7285 3690, e-mail: 1E11-BV-TKO@mil.dk eller Stabschefen for 1. Eskadre kommandørkaptajn René Paarmann Fuglsig på telefon 41309702.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2020.

Ansættelsesdato 1. september 2020 eller snarest muligt derefter. Samtaler til stillingen forventes gennemført snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.08.2020

Indrykningsdato

31.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent