Elementleder til Administrationspartner Karup (AK) ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab


Elementleder til Administrationspartner Karup (AK) ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Ønsker du et afvekslende job i en hverdag, hvor ikke to sager er ens? Er du befalingsmand med mod på at lede, koordinere og skabe relationer?
Så tilbyder vi en stilling som elementleder for Front Office ved Air Control Wing, hvor administrativ støtte og personelforvaltning til Air Control Wing foregår.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing.
FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder forvaltning af personel og administration for disse.

Fællesskabet består af én central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup.

Administrationspartner Karup er opdelt i fem elementer; Back Office og fire Front Offices. Opgaven består i at rådgive og støtte Flyvevåbnets fire operative Wings - Helicopter Wing, Operations Support Wing, Air Control Wing og Joint Movement and Transport Organization inden for en bred vifte af administrative opgaver og HR-ydelser.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.
Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som elementleder for Front Office er du leder med ansvar for to (én M221og én C200) engagerede og fagligt stærke medarbejdere, der spænder over et bredt sagsområde.

Dit sagsområde vil bl.a. omfatte:

- Rådgivning og støtte inden for HR samt administrative og personelforvaltningsmæssige forhold.
- Rådgivning og koordination af Air Control Wings rekrutteringer fra start til slut.
- Opbygge og opretholde relationen til Air Control Wing og tilpasse elementets opgaveløsning efter ”kundens” behov.
- Selvstændig sagsbehandling af sager inden for personelforvaltning.
- At være en aktiv spiller i Air Control Wings proaktive personelforvaltning ved eksempelvis udnævnelser, personelplanlægning m.v.
- Koordination mellem Air Control Wing og det øvrige administrative fællesskab.
- Daglig drift af elementet og ledelse af dets medarbejdere, herunder opgaveprioritering, arbejdstidsplanlægning og kompetenceudvikling.

Som elementleder i AK vil du indgå i sektionens ledelsesteam under ledelse af sektionschefen, hvorfor det forventes, at du bidrager til at kvalificere sektionens ledelsesbeslutninger.
Om dig
Vi forestiller os, at du er seniorsergent med en baggrund inden for forvaltning eller administration. Det er en fordel hvis du har erfaring med personeladministration og er fortrolig med SAP/DeMars.

For at lykkes i stillingen, kræver det, at du:
- Har lyst og evner til at skabe og opretholde relation til Air Control Wings ledelse.
- Har overblik og er god til at gøre komplekst stof enkelt og relevant.
- Arbejder struktureret og følger dine opgaver til dørs.
- Er fremsynet og lægger energi i at forstå sammenhængen mellem Air Control Wings operative opgave og den administrative støtte, vi giver.
- Trives i et miljø, hvor fleksibilitet og korte deadlines er hverdagen.

Vi forventer, at du bliver en medspiller for Air Control Wing, der med indsigt i Air Controls Wings kerneopgave formår at skabe løsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende: Kaptajn Christian Uberg på osw-akb-001@mil.dk eller telefon +45 40 95 20 22 eller chef for Administrationspartner Karup major Lotte Grundtvig Mathiesen på osw-ak-001@mil.dk eller telefon +45 41 32 49 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Samtaler afholdes løbende med henblik på ansættelse snarest muligt efter sidste ansøgningsfrist. Stillingen forventes besat pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

30.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent