Flyveleder til Danmarks kampfly enhed


Flyveleder til Danmarks kampfly enhedFlyveleder til Danmarks kampfly enhed

Er du motiveret til, at arbejde i et udfordrende, spændende og dynamisk miljø med koordination af kampfly operationer? Kan du holde mange bolde i luften?

Fighter Wing Skrydstrup gennemfører kampfly operationer med F-16, og snart F-35, hvor Air Traffic Control har brug for dig som flyveleder i en oversergent stilling.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer på den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

På Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter højt en ordentlig omgangstone og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Vi tilsikrer også, at få vores beredskab i luften uden forsinkelse. Det gælder især afvisningsberedskabet og helikopterredningstjenesten. Hverdagen i Air Traffic Control er meget forskellig. Det er sjældent, at den ene dag ligner den anden.
Om stillingen
Som flyveleder skal du først og fremmest være klar til at løse flyveleder opgaver. Det er som tårn og approach flyveleder. Over tid vil du også få tildelt forskellige administrative og andre operative opgaver. Det kunne være som instruktør for nye elever og/eller blive uddannelsesleder (CTI). Eller måske bistå med efteruddannelsen af flyvelederne på Fighter Wing Skrydstrup.
Om dig
De ledige stillinger vi har, er som flyveleder og er klassificeret som oversergent (M221). Egnede sergenter (M212) med interesse for stillingen opfordres dog også til at søge, såfremt de er vurderet egnede til, samt indvilliger i at gennemgå videre uddannelse kursus for mellemledere (kompetencevandringen fra sergent til oversergent).

Du er uddannet som tårn- og approachflyveleder. Derudover skal du være parat til deltagelse i vagterne på alle tidspunkter af døgnet, ligesom du skal være parat til udsendelse i internationale operationer.

Vi forventer, du er en selvstændig og handlekraftig person, der kan motivere, samarbejde og håndtere pressede situationer.

Du skal være god til at kommunikere i både skrift og tale på dansk og engelsk. Du skal have god analytisk sans, og kunne sætte tempoet og fastholde fokus i en hverdag, der er foranderlig og dynamisk.

Vi forventer, at du sætter høje krav til dig selv og til din opgaveløsning, og at du trives med udfordringer.

Vi forventer, at du er en holdspiller. Vi prioriterer ansøgere der evner at støtte kollegerne indenfor deres ansvarsområder og som ikke er bange for at løse opgaver udenfor eget ansvarsområde, hvis dette understøtter enhedens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Fighter Wing Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Current Operations på mail FW-COS-001@mil.dk eller telefon 72 84 85 01, eller lederen af Air Traffic Control på mail FW-ATC-001@mil.dk eller telefon 72 84 85 41.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. oktober 2020 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

30.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent