Værkstedsbefalingsmand til Vedligeholdelsesområde Karup (genopslag)


Værkstedsbefalingsmand til Vedligeholdelsesområde Karup

Er du sergent eller i gang med at blive det, og har du mod på at koordinere vedligeholdelsen af en operativ helikopterflåde?

Så skal du læse videre her, da vi søger en værkstedsbefalingsmand til at indgå i et ledelsesteam ved AS550 ved Vedligeholdelsesområde Karup.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse i Brabrand. Herunder er Vedligeholdelsesafdeling Luft (VA LUFT), der består af ca. 650 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby.

Vedligeholdelsesområde Karup (VO KAR) hører under VA LUFT, og det er her, vi har en ledig stilling som værkstedsbefalingsmand (VSBM) ved AS550 Flight Base Dok.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som værkstedsbefalingsmand kommer du til at indgå i AS550 Flight ledelsesteam med henblik på at understøtte og indgå i ledelsen af flightens kerneopgaver indenfor eftersyn, reparationstjeneste og linetjeneste.

Dit primære område bliver at foretage kontrol, koordination og ledelse indenfor drift af hangarområde, værktøj og GSE for at tilsikre, at faciliteter og udstyr er i en tilstand, hvor det understøtter kvalitet, flyvesikkerhed og effektiv produktion.

Du kommer som værkstedsbefalingsmand til at assistere Base dok leder og næstkommanderende i deres opgaveløsning, deltage i flyvetimeproduktionen og efter behov virke som tovholder. Du skal som værkstedsbefalingsmand vejlede udpegede tovholdere og støtte deres virke gennem føring og teknisk sparring.

Du skal i stillingen kommunikere og koordinere med samarbejdspartnere til gavn for AS550 FLIGHT og under hensyn til vagthavende officer Karup samlede hensigt.

Du skal ydermere assistere ved uddannelsen af elever i praktik ved Base dok.

Som værkstedsbefalingsmand kommer du til at lede og kontrollere arbejdet i relation til hangarområdet, værktøj og GSE. Du skal afløse Base dok leder og NK i disses fravær, og du skal kunne virke som teknisk fører i forbindelse med øvelser og deployeringer.

Din arbejdsindsats vil være et vigtigt bidrag til, at VO KAR kan løse sin opgave med at holde helikopterflåden i drift.

Vi kan tilbyde gode kolleger, som ser frem til at arbejde sammen med dig.
Om dig
Du er udnævnt sergent, alternativt er du en erfaren konstabel, der er vurderet egnet til højere niveau som sergent.

Vi søger en moden og ansvarlig medarbejder og forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din og teamets opgaveløsning samt arbejdsmiljø.

Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere ifm. flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer, at du som minimum:
• Har flere års erfaring som flymekaniker, gerne med erfaring på AS550.
• Kan begå dig på en computer.
• Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.

Det er ønskeligt, at du har kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel og overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte premierløjtnant Camilla Ejsing på tlf. 5135 7816 i uge 32.

I uge 33 til 35 kan du kontakte kaptajn Søren Plejdrup Jensen på telefon 72 84 34 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. september 2020. Samtaler og evt. ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

07.09.2020

Indrykningsdato

29.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent