Faglærer til flymekanikergrunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Faglærer til flymekanikergrunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at undervise Forsvarets kommende flymekanikere til et højt fagligt niveau? Har du styr på din flytekniske faglighed og lyst til at udvikle dine undervisningskompetencer? Så har Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby samt en central ledelse i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) oprettet. Det skete som en sammenlægning af det tidligere AFTC Uddannelsesafdelingens Tekniksektion (UT) og Helicopter Wings Mechanical Training (MT).

FFU skal fremadrettet gennemføre flyteknisk grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du møder et spændende og inspirerende job som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet og rig mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning indenfor dit fagområde, samt opgaver der relaterer sig hertil, herunder eksaminer og prøver. Det vil være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af de fag, du tildeles. Det kunne eksempelvis være EASA PART-66 modul 6, 7, 11 og 12. Du kommer til at forberede, gennemføre og kontrollere undervisningen i de fag, du tildeles.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. Dette tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker samt organisationens behov.

I perioder, hvor du ikke underviser, vil der være rig mulighed for at forberede dig. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid, og der er plads til hjemmearbejdsdage.

Der er en supplerende opgave i sagsbehandling af udviklingsprojekter samt udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Du er uddannet flymekaniker.

Såfremt du er militær og ikke har den rigtige rang skal du være indstillet på at blive ansat på en udviklingskontrakt samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.

Såfremt du er civil, er det en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og evner indenfor formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Du har helst praktisk erfaring fra det tekniske flyoperative miljø. Du trænes i vores interne procedurer og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov. Vi forventer, at du med en kortere oplæringsperiode kan undervise i mindre omfang. Der udarbejdes, i samarbejde med dig, en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard. Vi forcerer det ikke, men skal selvfølgelig have dig på banen.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle fremtidens unge til at få en solid grunduddannelse til gavn for dem selv og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel på en flymekaniker, og bidrager derved til elevernes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig, der har overblikket.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende DKMAR regelsæt, EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. Faglig sparring er en fast del af kulturen.
Ansættelsesvilkår
Militær:
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Civil:
Du vil blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrillechef, KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96. Hvis du er civil, kan du kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.08.2020

Indrykningsdato

29.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent